European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.12.2005

20.12.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.12.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 115 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 164,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,4 miljardilla eurolla 93,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4 miljardilla eurolla 558,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 34,3 miljardilla eurolla 34,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 25,1 miljardilla eurolla 398,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.12.2005 erääntyi 333,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 308,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännössä nollassa (eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla), kun taas talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännössä nollassa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 4,2 miljardilla eurolla 158,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 148 298 −115
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 156 711 −627
2.1 Saamiset IMF:ltä 19 580 542
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 137 131 −1 169
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 606 1 080
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 456 464
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 456 464
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 398 516 −24 989
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 308 500 −25 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 000 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −2
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 16 13
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 203 112
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 93 859 −389
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 662 −102
9 Muut saamiset 143 632 −285
Vastaavaa yhteensä 1 016 943 −24 851
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 558 596 3 993
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 158 390 4 311
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 158 283 4 236
2.2 Talletusmahdollisuus 107 75
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 219 −51
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 42 389 −34 158
5.1 Julkisyhteisöt 34 512 −34 342
5.2 Muut 7 877 184
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 065 −8
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 410 −7
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 441 −38
8.1 Talletukset ja muut velat 8 441 −38
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 885 0
10 Muut velat 68 373 1 104
11 Arvonmuutostilit 103 749 0
12 Pääoma ja rahastot 58 426 3
Vastattavaa yhteensä 1 016 943 −24 851
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle