European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. december 16.

2005. december 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. december 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 115 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,5 milliárd euróval nőtt, 164,6 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,4 milliárd euróval csökkent, 93,9 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4 milliárd euróval nőtt, 558,6 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 34,3 milliárd euróval csökkent, 34,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 25,1 milliárd euróval csökkent, 398,4 milliárd euróra. 2005. december 14-én, szerdán lejárt egy 333,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor, 308,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héttel azonos módon), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd eurót tett ki (szemben az előző héttel, amikor értéke csaknem zérus volt).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 4,2 milliárd euróval nőtt, 158,3 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 148 298 −115
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 156 711 −627
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 19 580 542
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 137 131 −1 169
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 606 1 080
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 456 464
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 456 464
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 398 516 −24 989
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 308 500 −25 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 000 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −2
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 16 13
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 203 112
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 93 859 −389
8 Euróban denominált államadósság 40 662 −102
9 Egyéb eszközök 143 632 −285
Eszközök összesen 1 016 943 −24 851
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 558 596 3 993
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 158 390 4 311
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 158 283 4 236
2.2 Betéti rendelkezésre állás 107 75
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 219 −51
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 42 389 −34 158
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 34 512 −34 342
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 877 184
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 12 065 −8
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 410 −7
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 441 −38
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 441 −38
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 885 0
10 Egyéb kötelezettségek 68 373 1 104
11 Átértékelési számlák 103 749 0
12 Saját tőke 58 426 3
Források összesen 1 016 943 −24 851
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok