European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. gruodžio 16 d.

2005 m. gruodžio 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. gruodžio 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 115 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 164,6 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 93,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 558,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 34,3 mlrd. eurų – iki 34,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 25,1 mlrd. eurų – iki 398,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. gruodžio 14 d., baigėsi 333,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 308,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,2 mlrd. eurų – iki 158,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 148 298 −115
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 156 711 −627
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 19 580 542
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 137 131 −1 169
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 606 1 080
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 456 464
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 456 464
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 398 516 −24 989
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 308 500 −25 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 000 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −2
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 16 13
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 203 112
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 93 859 −389
8 Valdžios skola eurais 40 662 −102
9 Kitas turtas 143 632 −285
Visas turtas 1 016 943 −24 851
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 558 596 3 993
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 158 390 4 311
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 158 283 4 236
2.2 Indėlių galimybė 107 75
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 219 −51
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 42 389 −34 158
5.1 Valdžiai 34 512 −34 342
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 877 184
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 12 065 −8
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 410 −7
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 441 −38
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 441 −38
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 885 0
10 Kiti įsipareigojimai 68 373 1 104
11 Perkainojimo sąskaitos 103 749 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 426 3
Visi įsipareigojimai 1 016 943 −24 851
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai