European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. detsember 2005

20. detsember 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

16. detsembril 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 115 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 164,6 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,4 miljardi euro võrra 93,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4 miljardi euro võrra 558,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 34,3 miljardi euro võrra 34,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 25,1 miljardi euro võrra 398,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. detsembril 2005 möödus 333,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 308,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal hoiustamise püsivõimalust praktiliselt ei kasutatud).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4,2 miljardi euro võrra 158,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 148 298 −115
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 156 711 −627
2.1 Nõuded RVFle 19 580 542
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 137 131 −1 169
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 22 606 1 080
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 456 464
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 456 464
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 398 516 −24 989
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 308 500 −25 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 000 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −2
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 16 13
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 203 112
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 93 859 −389
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 662 −102
9 Muud varad 143 632 −285
Varad kokku 1 016 943 −24 851
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 558 596 3 993
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 158 390 4 311
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 158 283 4 236
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 107 75
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 219 −51
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 42 389 −34 158
5.1 Valitsussektor 34 512 −34 342
5.2 Muud kohustused 7 877 184
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 12 065 −8
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 410 −7
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 441 −38
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 441 −38
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 885 0
10 Muud kohustused 68 373 1 104
11 Ümberhindluskontod 103 749 0
12 Kapital ja reservid 58 426 3
Kohustused kokku 1 016 943 −24 851
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid