European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. gruodžio 2 d.

2005 m. gruodžio 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. gruodžio 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 108 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 164,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 93,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,7 mlrd. eurų – iki 547,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 19,7 mlrd. eurų – iki 42,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 396,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. lapkričio 30 d., baigėsi 311 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 306,5 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2005 m. gruodžio 1 d., baigėsi 30 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 30 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų pasinaudojimu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,5 mlrd. eurų – iki 158 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 148 551 −108
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 157 659 −2 048
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 19 019 −56
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 138 640 −1 992
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 409 1 175
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 078 −21
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 078 −21
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 396 512 −4 536
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 306 499 −4 501
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 000 −2
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 5 4
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 8 −37
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 065 −395
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 93 510 888
8 Valdžios skola eurais 40 758 0
9 Kitas turtas 142 996 1 344
Visas turtas 1 013 538 −3 701
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 547 897 9 718
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 158 322 4 791
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 157 998 4 531
2.2 Indėlių galimybė 324 261
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 242 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 50 803 −19 361
5.1 Valdžiai 42 903 −19 670
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 900 309
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 12 002 619
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 458 143
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 605 −712
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 605 −712
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 885 0
10 Kiti įsipareigojimai 67 156 1 099
11 Perkainojimo sąskaitos 103 749 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 419 2
Visi įsipareigojimai 1 013 538 −3 701
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai