European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.12.2005

6.12.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.12.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 108 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,3 miljardilla eurolla 164,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,9 miljardilla eurolla 93,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 9,7 miljardilla eurolla 547,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähentyivät 19,7 miljardilla eurolla 42,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 4,8 miljardilla eurolla 396,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.11.2005 erääntyi 311 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 306,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 1.12.2005 erääntyi 30 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 30 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa lähes samoin kuin edelliselläkin viikolla, kun taas talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla määrä oli 0,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 4,5 miljardilla eurolla 158 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 148 551 −108
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 157 659 −2 048
2.1 Saamiset IMF:ltä 19 019 −56
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 138 640 −1 992
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 409 1 175
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 078 −21
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 078 −21
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 396 512 −4 536
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 306 499 −4 501
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 000 −2
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 5 4
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 8 −37
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 065 −395
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 93 510 888
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 758 0
9 Muut saamiset 142 996 1 344
Vastaavaa yhteensä 1 013 538 −3 701
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 547 897 9 718
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 158 322 4 791
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 157 998 4 531
2.2 Talletusmahdollisuus 324 261
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 242 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 50 803 −19 361
5.1 Julkisyhteisöt 42 903 −19 670
5.2 Muut 7 900 309
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 002 619
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 458 143
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 605 −712
8.1 Talletukset ja muut velat 8 605 −712
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 885 0
10 Muut velat 67 156 1 099
11 Arvonmuutostilit 103 749 0
12 Pääoma ja rahastot 58 419 2
Vastattavaa yhteensä 1 013 538 −3 701
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle