European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. december 2.

2005. december 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. december 2-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 108 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval csökkent, 164,1 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,9 milliárd euróval emelkedett, 93,5 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 9,7 milliárd euróval nőtt, 547,9 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 19,7 milliárd euróval csökkent, 42,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 4,8 milliárd euróval csökkent, 396,2 milliárd euróra. 2005. november 30-án, szerdán lejárt egy 311 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 306,5 milliárd euro értékben. 2005. december 1-jén, csütörtökön lejárt egy 30 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 30 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5. tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldali 2.2. tétel) 0,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 4,5 milliárd euróval nőtt, 158 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 148 551 −108
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 157 659 −2 048
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 19 019 −56
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 138 640 −1 992
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 409 1 175
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 078 −21
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 078 −21
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 396 512 −4 536
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 306 499 −4 501
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 000 −2
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 5 4
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 8 −37
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 065 −395
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 93 510 888
8 Euróban denominált államadósság 40 758 0
9 Egyéb eszközök 142 996 1 344
Eszközök összesen 1 013 538 −3 701
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 547 897 9 718
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 158 322 4 791
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 157 998 4 531
2.2 Betéti rendelkezésre állás 324 261
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 242 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 50 803 −19 361
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 42 903 −19 670
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 900 309
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 12 002 619
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 458 143
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 605 −712
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 605 −712
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 885 0
10 Egyéb kötelezettségek 67 156 1 099
11 Átértékelési számlák 103 749 0
12 Saját tőke 58 419 2
Források összesen 1 013 538 −3 701
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok