European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 2. prosinci 2005

6. prosince 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 2. prosince 2005 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 108 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,3 mld. EUR na 164,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 93,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 9,7 mld. EUR na 547,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 19,7 mld. EUR na 42,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 4,8 mld. EUR na 396,2 mld. EUR. Ve středu 30. listopadu 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 311 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 306,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 1. prosince 2005 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 30 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 30 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), objem prostředků uložených pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) dosáhl 0,3 mld. EUR (narozdíl od předchozího týdne, kdy dosáhl objemu 0,1 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4,5 mld. EUR na 158 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 148 551 −108
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 157 659 −2 048
2.1 Pohledávky za MMF 19 019 −56
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 138 640 −1 992
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 409 1 175
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 078 −21
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 078 −21
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 396 512 −4 536
5.1 Hlavní refinanční operace 306 499 −4 501
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 000 −2
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 5 4
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 8 −37
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 065 −395
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 93 510 888
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 758 0
9 Ostatní aktiva 142 996 1 344
Aktiva celkem 1 013 538 −3 701
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 547 897 9 718
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 158 322 4 791
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 157 998 4 531
2.2 Vkladová facilita 324 261
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 242 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 50 803 −19 361
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 42 903 −19 670
5.2 Ostatní závazky 7 900 309
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 12 002 619
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 458 143
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 605 −712
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 605 −712
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 885 0
10 Ostatní pasiva 67 156 1 099
11 Účty přecenění 103 749 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 419 2
Pasiva celkem 1 013 538 −3 701
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média