European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. detsember 2005

6. detsember 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

2. detsembril 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 108 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 164,1 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,9 miljardi euro võrra 93,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 9,7 miljardi euro võrra 547,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 19,7 miljardi euro võrra 42,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 4,8 miljardi euro võrra 396,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. novembril 2005 möödus 311 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 306,5 miljardit eurot. Neljapäeval, 1. detsembril 2005 möödus 30 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 30 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4,5 miljardi euro võrra 158 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 148 551 −108
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 157 659 −2 048
2.1 Nõuded RVFle 19 019 −56
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 138 640 −1 992
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 409 1 175
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 078 −21
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 078 −21
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 396 512 −4 536
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 306 499 −4 501
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 000 −2
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 5 4
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 8 −37
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 065 −395
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 93 510 888
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 758 0
9 Muud varad 142 996 1 344
Varad kokku 1 013 538 −3 701
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 547 897 9 718
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 158 322 4 791
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 157 998 4 531
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 324 261
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 242 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 50 803 −19 361
5.1 Valitsussektor 42 903 −19 670
5.2 Muud kohustused 7 900 309
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 12 002 619
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 458 143
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 605 −712
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 605 −712
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 885 0
10 Muud kohustused 67 156 1 099
11 Ümberhindluskontod 103 749 0
12 Kapital ja reservid 58 419 2
Kohustused kokku 1 013 538 −3 701
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid