Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Decizii de politică monetară

4 mai 2023

Perspectivele inflației continuă să fie prea ridicate pe o perioadă prea îndelungată. Având în vedere presiunile inflaționiste semnificative actuale, Consiliul guvernatorilor a decis astăzi să majoreze cu 25 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE. În ansamblu, informațiile noi sprijină, în linii mari, evaluarea perspectivelor inflației pe termen mediu pe care Consiliul guvernatorilor a efectuat-o în cadrul ședinței sale anterioare. Inflația totală s-a redus în ultimele luni, dar presiunile inflaționiste la nivelul inflației de bază rămân puternice. Totodată, majorările anterioare ale ratelor dobânzilor se transmit de o manieră solidă la nivelul condițiilor monetare și de finanțare din zona euro, în timp ce decalajele și robustețea transmisiei la nivelul economiei reale rămân incerte.

Deciziile viitoare ale Consiliului guvernatorilor vor asigura că ratele dobânzilor de politică monetară vor fi stabilite la niveluri suficient de restrictive pentru a asigura revenirea la momentul oportun a inflației la nivelul țintei de 2% pe termen mediu și vor fi menținute la nivelurile respective atât timp cât va fi necesar. Consiliul guvernatorilor va continua să urmeze o abordare bazată pe date pentru a determina gradul și durata corespunzătoare de aplicare a unor niveluri restrictive. Mai exact, deciziile Consiliului guvernatorilor privind ratele dobânzilor de politică monetară se vor baza în continuare pe evaluarea sa privind perspectivele inflației în funcție de noile date economice și financiare, de dinamica inflației de bază, precum și de robustețea transmisiei politicii monetare.

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE rămân instrumentul principal al Consiliului guvernatorilor pentru definirea orientării politicii monetare. În paralel, Consiliul guvernatorilor va continua să reducă portofoliul aferent programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) al Eurosistemului într-un ritm măsurat și previzibil. În concordanță cu aceste principii, Consiliul guvernatorilor anticipează sistarea reinvestirilor în cadrul APP începând cu luna iulie 2023.

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE

Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze cu 25 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE. În consecință, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală și la facilitatea de depozit vor crește la 3,75%, 4,00% și, respectiv, 3,25% începând cu data de 10 mai 2023.

Programul de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) și programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP)

Portofoliul aferent APP se reduce într-un ritm măsurat și previzibil, în condițiile în care Eurosistemul nu mai reinvestește în totalitate principalul aferent titlurilor ajunse la scadență. Scăderea va fi, în medie, de 15 miliarde EUR pe lună până la finele lunii iunie 2023. Consiliul guvernatorilor anticipează sistarea reinvestirilor în cadrul APP începând cu luna iulie 2023.

În ceea ce privește PEPP, Consiliul guvernatorilor intenționează să reinvestească principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului cel puțin până la sfârșitul anului 2024. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

Consiliul guvernatorilor va continua să aplice o abordare flexibilă în ceea ce privește reinvestirea răscumpărărilor de titluri ajunse la scadență în cadrul portofoliului aferent PEPP, în vederea contracarării riscurilor asociate pandemiei la adresa mecanismului de transmisie a politicii monetare.

Operațiunile de refinanțare

În condițiile în care băncile rambursează sumele împrumutate în cadrul operațiunilor țintite de refinanțare pe termen mai lung, Consiliul guvernatorilor va evalua periodic modul în care operațiunile țintite de creditare contribuie la orientarea politicii sale monetare.

***

Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele în cadrul mandatului său pentru a asigura revenirea inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu și pentru a menține funcționarea fără sincope a transmisiei politicii monetare. Instrumentarul de politică monetară al BCE este complet dotat pentru a furniza sprijin constând în lichiditate sistemului financiar din zona euro, dacă este necesar. De asemenea, instrumentul de protecție a transmisiei politicii monetare (Transmission Protection Instrument – TPI) este disponibil pentru a contracara o dinamică nejustificată, dezordonată a pieței care constituie o amenințare gravă la adresa transmisiei politicii monetare la nivelul tuturor țărilor din zona euro, permițând astfel Consiliului guvernatorilor să își îndeplinească cu mai multă eficacitate mandatul privind stabilitatea prețurilor.

Președinta BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza acestor decizii în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi, începând cu ora 14.45 (ora Europei Centrale).

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media