Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

4 mei 2023

De inflatievooruitzichten blijven te lang te hoog. In het licht van de aanhoudend hoge inflatiedruk heeft de Raad van Bestuur vandaag besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 25 basispunten te verhogen. Over het geheel genomen stemt de beschikbaar gekomen informatie grotendeels overeen met de beoordeling van de inflatievooruitzichten tijdens de vorige vergadering van de Raad van Bestuur. De totale inflatie is de afgelopen maanden gedaald, maar de onderliggende prijsdruk blijft hoog. Tegelijk werken de eerdere renteverhogingen krachtig door in de financiële en monetaire omstandigheden in het eurogebied, terwijl de vertraging en kracht van de transmissie naar de reële economie onzeker blijven.

De toekomstige besluiten van de Raad van Bestuur zullen ervoor zorgen dat de beleidsrentetarieven een peil bereiken dat restrictief genoeg is om de inflatie tijdig terug te brengen naar de doelstelling van 2% op middellange termijn, en dat dit peil zo lang als nodig wordt aangehouden. De Raad van Bestuur blijft een op data gebaseerde benadering volgen om het geschikte niveau en de duur van de verkrapping te bepalen. De besluiten van de Raad zullen in het bijzonder gebaseerd blijven op zijn beoordeling van de inflatievooruitzichten in het licht van de binnenkomende economische en financiële gegevens, de dynamiek van de onderliggende inflatie en de kracht van de monetairbeleidstransmissie.

De basisrentetarieven van de ECB blijven het belangrijkste instrument van de Raad van Bestuur om de monetairbeleidskoers te bepalen. Tegelijk blijft de Raad van Bestuur de portefeuille van het programma voor de aankoop van activa (APP) van het Eurosysteem in een gelijkmatig en voorspelbaar tempo afbouwen. In overeenstemming met deze principes verwacht de Raad van Bestuur de herinvesteringen krachtens het APP vanaf juli 2023 te beëindigen.

Basisrentetarieven van de ECB

De Raad van Bestuur heeft besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 25 basispunten te verhogen. Dit betekent dat het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit met ingang van 10 mei 2023 verhoogd worden tot respectievelijk 3,75%, 4,00% en 3,25%.

Programma voor de aankoop van activa (APP) en pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP)

De APP-portefeuille neemt in een gelijkmatig en voorspelbaar tempo af, aangezien het Eurosysteem niet alle aflossingen op effecten die de vervaldatum hebben bereikt herinvesteert. Tot eind juni 2023 zal de afname gemiddeld € 15 miljard per maand bedragen. De Raad van Bestuur verwacht de herinvesteringen krachtens het APP vanaf juli 2023 te beëindigen.

De Raad van Bestuur is voornemens om de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP tot ten minste eind 2024 te blijven herbeleggen. De toekomstige uitfasering van de PEPP-portefeuille wordt in ieder geval zo gestuurd dat de passende monetairbeleidskoers niet gehinderd wordt.

De Raad van Bestuur zal flexibiliteit blijven toepassen bij de herinvesteringen van vrijvallende aflossingen uit de portefeuille van het PEPP om risico’s voor het transmissiemechanisme van het monetair beleid in verband met de pandemie tegen te gaan.

Herfinancieringstransacties

Terwijl banken de bedragen die ze in het kader van de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties hebben geleend terugbetalen, zal de Raad van Bestuur regelmatig beoordelen hoe gerichte kredietverleningstransacties aan zijn monetairbeleidskoers bijdragen.

***

De Raad van Bestuur staat klaar om alle instrumenten binnen zijn mandaat aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling van 2% op middellange termijn en om de soepele transmissie van het monetair beleid te handhaven. De beleidsinstrumenten van de ECB zijn volledig toegerust om zo nodig liquiditeitsondersteuning te verstrekken aan het financiële stelsel van het eurogebied. Bovendien is het transmissiebeschermingsinstrument beschikbaar om ongerechtvaardigde, wanordelijke marktontwikkelingen tegen te gaan die een ernstige bedreiging vormen voor de transmissie van het monetair beleid in alle landen van het eurogebied. Het zal de Raad van Bestuur in staat stellen zijn mandaat op het vlak van prijsstabiliteit effectiever te vervullen.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.45 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media