Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

4. května 2023

Výhled inflace je nadále příliš vysoký po příliš dlouhou dobu. V kontextu probíhajících vysokých inflačních tlaků Rada guvernérů dnes rozhodla zvýšit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 25 bazických bodů. Aktuální informace celkově podporují hodnocení střednědobého inflačního výhledu, který si Rada guvernérů vytvořila na svém předchozím zasedání. Celková inflace v posledních měsících poklesla, ale základní cenové tlaky zůstávají silné. Současně se předchozí zvyšování úrokových sazeb výrazně promítá do podmínek financování a měnových podmínek v eurozóně, přičemž prodleva a síla transmise do reálné ekonomiky zůstávají nejisté.

Budoucí rozhodnutí Rady guvernérů zajistí, že měnověpolitické sazby dosáhnou dostatečně restriktivní úrovně, aby byl dosažen včasný návrat inflace na střednědobý 2% cíl, a že na této úrovni budou po nezbytně dlouhou dobu ponechány. Při stanovování odpovídající úrovně a trvání restrikce bude Rada guvernérů nadále uplatňovat přístup závislý na údajích. Zejména budou měnová rozhodnutí Rady guvernérů nadále závislá na jejím hodnocení inflačního výhledu vzhledem k aktuálním ekonomickým a finančním údajům, na dynamice jádrové inflace a na síle transmise měnové politiky.

Základní úrokové sazby ECB zůstávají prvořadým nástrojem Rady guvernérů pro nastavení měnové politiky. Souběžně bude Rada guvernérů přiměřeným a předvídatelným tempem nadále zmenšovat portfolio programu nákupu aktiv (APP). V souladu s těmito zásadami Rada guvernérů očekává, že reinvestice v rámci programu APP ukončí od července 2023.

Základní úrokové sazby ECB

Rada guvernérů rozhodla zvýšit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 25 bazických bodů. S účinností od 10. května 2023 se tak úroková sazba pro hlavní refinanční operace zvýší na 3,75 %, úroková sazba mezní zápůjční facility na 4,00 % a úroková sazba vkladové facility na 3,25 %.

Program nákupu aktiv (APP) a nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)

Portfolio APP se přiměřeným a předvídatelným tempem zmenšuje, neboť Eurosystém zpětně neinvestuje jistiny ze splatných cenných papírů v plném rozsahu. Menší bude v průměru o 15 mld. EUR měsíčně do konce června 2023. Rada guvernérů očekává, že reinvestice v rámci programu APP ukončí od července 2023.

Pokud jde o program PEPP, Rada guvernérů má v úmyslu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu alespoň do konce roku 2024. Budoucí ukončování portfolia PEPP bude v každém případě řízeno tak, aby nebylo narušeno odpovídající nastavení měnové politiky.

Rada guvernérů bude nadále uplatňovat flexibilní přístup k reinvestování částek splatných v rámci portfolia PEPP s cílem čelit rizikům pro transmisní mechanismus měnové politiky, která souvisejí s pandemií.

Refinanční operace

S tím, jak banky budou splácet částky vypůjčené v rámci cílených dlouhodobějších refinančních operací, bude Rada guvernérů pravidelně vyhodnocovat, jak cílené úvěrové operace přispívají k nastavení její měnové politiky.

***

Rada guvernérů je připravena upravit všechny své nástroje v rámci svého mandátu, aby zajistila návrat inflace k jejímu 2% cíli ve střednědobém horizontu a zachování hladkého fungování transmise měnové politiky. Soubor měnověpolitických nástrojů ECB je plně vybaven k zajišťování likviditní podpory finančnímu systému, bude-li to nezbytné. Navíc je k dispozici nástroj na ochranu transmise k odvrácení nežádoucí, chaotické dynamiky na trhu, která představuje vážnou hrozbu pro transmisi měnové politiky ve všech zemích eurozóny, a umožňuje tak Radě guvernérů účinněji plnit její mandát v oblasti cenové stability.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14.45 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média