Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Odluke o monetarnoj politici

28. listopada 2021.

Upravno vijeće i dalje ocjenjuje da se povoljni uvjeti financiranja mogu održati dinamikom neto kupnji vrijednosnih papira u sklopu hitnog programa kupnje zbog pandemije (PEPP) koja je malo slabija od dinamike kupnji tijekom drugog i trećeg tromjesečja ove godine.

Osim toga Upravno vijeće potvrdilo je svoje druge mjere: razinu ključnih kamatnih stopa ESB‑a, smjernice buduće monetarne politike u vezi s vjerojatnim budućim kretanjem tih kamatnih stopa, kupnje u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira, politiku reinvestiranja glavnica dospjelih vrijednosnih papira i operacije dugoročnijeg refinanciranja. Detaljnije:

Ključne kamatne stope ESB‑a

Kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja te kamatne stope na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke i na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke ostat će nepromijenjene na razini od 0,00 %, 0,25 % odnosno –0,50 %.

Radi simetričnog ciljanja inflacije od 2 % i u skladu sa strategijom monetarne politike Upravno vijeće očekuje da će ključne kamatne stope ESB‑a ostati na sadašnjim ili nižim razinama dok inflacija ne dosegne 2 % znatno prije kraja projekcijskog razdoblja, i to postojano do kraja projekcijskog razdoblja, te dok Upravno vijeće ne ocijeni da je temeljna inflacija dovoljno uznapredovala te je u skladu sa stabiliziranjem inflacije na razini od 2 % u srednjoročnom razdoblju. To bi moglo značiti i prolazno razdoblje u kojem je stopa inflacije umjereno iznad ciljne razine.

Program kupnje vrijednosnih papira (APP)

Neto kupnje u sklopu APP‑a nastavit će se mjesečnom dinamikom od 20 mlrd. EUR. Upravno vijeće i dalje očekuje da će se mjesečne neto kupnje vrijednosnih papira u sklopu APP‑a provoditi onoliko dugo koliko to bude potrebno za jačanje akomodativnog utjecaja ključnih kamatnih stopa i da će prestati nedugo prije nego što ono počne povećavati te ključne kamatne stope.

Osim toga Upravno vijeće namjerava i dalje u cjelini reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu APP‑a tijekom duljeg razdoblja nakon što počne povećavati ključne kamatne stope ESB‑a, u svakom slučaju onoliko dugo koliko bude potrebno za održavanje povoljnih likvidnosnih uvjeta i visokog stupnja prilagodljivosti monetarne politike.

Hitni program kupnje zbog pandemije (PEPP)

Upravno vijeće i dalje će provoditi neto kupnje vrijednosnih papira u sklopu PEPP‑a u ukupnom iznosu od 1.850 mlrd. EUR dok ne zaključi da je kriza prouzročena koronavirusom prošla, a barem do kraja ožujka 2022.

Upravno vijeće i dalje ocjenjuje da se povoljni uvjeti financiranja mogu održati dinamikom neto kupnji vrijednosnih papira u sklopu PEPP‑a koja je malo slabija od dinamike kupnji tijekom drugog i trećeg tromjesečja ove godine.

U kupnjama će se Upravno vijeće prilagođavati tržišnim uvjetima i pritom će nastojati spriječiti pooštravanje uvjeta financiranja koje nije u skladu s neutraliziranjem negativnog učinka pandemije na projicirano kretanje inflacije. Nadalje, fleksibilnim pristupom kupnjama u pogledu vremena, kategorija imovine i jurisdikcija i dalje će se podupirati nesmetani prijenos monetarne politike. Ako bude moguće održavati povoljne uvjete financiranja tokovima neto kupnji kojima se neće iscrpiti ukupan iznos tijekom razdoblja neto kupnji u sklopu PEPP‑a, ne mora se upotrijebiti cijeli iznos. Isto tako, ukupni se iznos može ponovno prilagoditi ako to bude potrebno za održavanje povoljnih uvjeta financiranja radi neutraliziranja negativnog šoka za inflacijska kretanja izazvanog pandemijom.

Upravno vijeće i dalje će reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu PEPP‑a barem do kraja 2023. U svakom slučaju budućim postupnim zatvaranjem portfelja PEPP‑a upravljat će se tako da se izbjegne njegov nepovoljan utjecaj na primjerenu monetarnu politiku.

Operacije refinanciranja

Upravno vijeće i dalje će operacijama refinanciranja osiguravati visoku likvidnost. Ističe da je treća serija ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO III) i dalje atraktivan izvor financiranja za banke, koje se tako podupiru u kreditiranju poduzeća i kućanstava.

***

Upravno vijeće spremno je po potrebi prilagoditi sve svoje instrumente kako bi se inflacija ustalila na ciljnoj razini od 2 % u srednjoročnom razdoblju.

Predsjednica ESB‑a iznijet će razloge za te odluke na današnjoj konferenciji za novinare s početkom u 14.30 SEV.

Točne formulacije koje je usuglasilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije