Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

28. října 2021

Rada guvernérů nadále soudí, že příznivé podmínky financování lze zachovat i při mírně nižším objemu čistých nákupů aktiv v rámci nouzového pandemického programu nákupu aktiv (pandemic emergency purchase programme – PEPP) než ve druhém a třetím čtvrtletí letošního roku.

Rada guvernérů také potvrdila svá další opatření, jmenovitě úroveň základních úrokových sazeb ECB, signalizaci své měnové politiky, pokud jde o jejich pravděpodobný budoucí vývoj, své nákupy v rámci programu nákupu aktiv (asset purchase programme – APP), své reinvestiční politiky a dlouhodobější refinanční operace. Konkrétně se jedná o tyto oblasti:

Základní úrokové sazby ECB

Úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstanou beze změny na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,50 %.

V rámci podpory svého symetrického 2% inflačního cíle a v souladu se svou strategií měnové politiky Rada guvernérů očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné nebo nižší úrovni do doby, než zaznamená trvalejší dosahování 2% inflace výrazně před koncem horizontu projekcí, a než usoudí, že dosažený pokrok jádrové inflace je dostatečný, aby odpovídal stabilizaci inflace na úrovni 2 % ve střednědobém horizontu. To může zahrnovat také přechodné období, během kterého se bude inflace nacházet mírně nad cílem.

Program nákupu aktiv (APP)

Čisté nákupy v rámci APP budou pokračovat v měsíčním objemu 20 mld. EUR. Rada guvernérů nadále očekává, že měsíční čisté nákupy aktiv v rámci APP budou probíhat tak dlouho, jak bude nezbytné, aby podpořily akomodační dopad sazeb její měnové politiky, a že skončí krátce před tím, než Rada guvernérů zahájí zvyšování základních úrokových sazeb ECB.

Rada guvernérů také hodlá nadále v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP po delší dobu od chvíle, kdy začne zvyšovat základní úrokové sazby ECB, a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udržení příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace.

Nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)

Rada guvernérů bude pokračovat v čistých nákupech aktiv v rámci programu PEPP s celkovým krytím 1 850 mld. EUR alespoň do konce března 2022 a v každém případě, dokud neusoudí, že etapa koronavirové krize skončila.

Rada guvernérů nadále soudí, že příznivé podmínky financování lze zachovat i při mírně nižším objemu čistých nákupů aktiv v rámci PEPP než ve druhém a třetím čtvrtletí letošního roku.

Nákupy bude Rada guvernérů přizpůsobovat tržním podmínkám a provádět tak, aby předešla zpřísnění podmínek financování, které by neodpovídalo úsilí zabránit tlumícímu efektu pandemie na očekávaný vývoj inflace. Flexibilita nákupů v čase, napříč třídami aktiv a mezi jurisdikcemi bude navíc nadále podporovat hladkou transmisi měnové politiky. Pokud lze příznivé podmínky financování udržet při tocích nákupů aktiv, které během horizontu čistých nákupů v rámci PEPP krytí nevyčerpají, není třeba je využít v plné výši. U krytí lze rovněž v případě nutnosti změnit nastavení, aby byly příznivé podmínky financování zachovány a pomohly tak čelit dopadu negativního pandemického šoku na vývoj inflace.

Rada guvernérů bude nadále reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci PEPP alespoň do konce roku 2023. Budoucí postupné ukončování portfolia PEPP bude v každém případě řízeno tak, aby nebylo narušeno odpovídající nastavení měnové politiky.

Refinanční operace

Rada guvernérů bude nadále poskytovat dostatečnou likviditu prostřednictvím svých refinančních operací. Zejména třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací (angl. targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III) je pro banky nadále atraktivním zdrojem financování, což podporuje poskytování bankovních úvěrů podnikům a domácnostem.

***

Rada guvernérů je připravena všechny své nástroje náležitě přizpůsobit tomu, aby zajistila stabilizaci střednědobé inflace na cílové hodnotě 2 %.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14.30 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média