Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

BCE publică Raportul de convergenţă 2013 de evaluare a convergenţei economice şi juridice a Letoniei

5 iunie 2013

La solicitarea autorităţilor letone, Banca Centrală Europeană (BCE) publică astăzi raportul de evaluare a convergenţei economice şi juridice a Letoniei. Raportul de convergenţă al BCE evaluează gradul de realizare a unei convergenţe economice sustenabile în ţara analizată şi examinează îndeplinirea obligațiilor statutare impuse băncilor centrale naţionale de a deveni parte integrantă din Eurosistem.

Convergenţa economică

În perioada de referinţă mai 2012-aprilie 2013, rata medie anuală a inflaţiei înregistrată de Letonia a fost de 1,3%, nivel net inferior valorii de referinţă de 2,7% corespunzătoare criteriului privind stabilitatea preţurilor. Această valoare a fost calculată prin adăugarea a 1,5 puncte procentuale la media aritmetică neponderată a ratei inflaţiei IAPC pe parcursul acestor 12 luni în Suedia (0,8%), Letonia (1,3%) şi Irlanda (1,6%).

Totuşi, în Letonia, inflaţia măsurată prin preţurile de consum a avut un caracter foarte volatil în ultimii zece ani, fluctuând între -1,2% şi 15,3% (medii anuale). Aceasta reflectă faptul că Letonia s-a confruntat cu perioade importante de boom and bust și volatilitate macroeconomică ridicată. Mai recent, după ce a consemnat un nivel maxim la jumătatea anului 2011, rata inflaţiei a înregistrat niveluri scăzute în Letonia, ceea ce reflectă în special efectele reducerii prețurilor materiilor prime şi scăderea cotei TVA începând cu luna iulie 2012. Totuşi, cele mai recente prognoze disponibile privind inflaţia indică o creștere a acesteia, iar balanța riscurilor asociate prognozelor privind inflația pentru anii următori este înclinată în sensul creșterii.

Privind în perspectivă, menţinerea unor rate scăzute ale inflaţiei în Letonia va constitui o provocare pe termen mediu. Este posibil ca procesul de recuperare a decalajelor să adâncească diferențialul de inflație între Letonia și zona euro pe termen mediu. Astfel, există preocupări cu privire la sustenabilitatea convergenței inflației.

La data finalizării acestui raport, Letonia face obiectul unei proceduri de deficit excesiv al bugetului administraţiei publice, conform unei decizii a Consiliului UE, termenul limită pentru corectarea deficitului excesiv fiind anul 2012. În anul de referinţă 2012, Letonia a înregistrat un deficit bugetar de 1,2% din PIB, valoare net inferioară celei de referinţă de 3%. Ponderea datoriei publice brute în PIB s-a situat la 40,7%, nivel inferior valorii de referinţă de 60%. Pentru anul 2013, Comisia Europeană prognozează că deficitul bugetar va rămâne neschimbat la 1,2% din PIB, în timp ce ponderea datoriei publice în PIB va crește la 43,2%.

Latsul leton participă la mecanismul cursului de schimb (MCS II) de la data de 2 mai 2005, cu o bandă de fluctuaţie de ±1% ca un angajament unilateral din partea autorităţilor letone. În perioada de referință de doi ani (17 mai 2011-16 mai 2013), latsul s-a menţinut la un curs apropiat de paritatea sa centrală.

În Letonia, ratele dobânzilor pe termen lung în perioada de referinţă de 12 luni (mai 2012-aprilie 2013) s-au situat, în medie, la 3,8%. Acest nivel a fost inferior valorii de referinţă de 5,5%, calculată prin adăugarea a 2 puncte procentuale la media ratelor dobânzilor pe termen lung la obligaţiunile guvernamentale pe parcursul celor 12 luni în Suedia (1,6%), Letonia (3,8%) şi Irlanda (5,1%).

Pe ansamblu, Letonia se încadrează în nivelurile de referință stabilite prin criteriile de convergență. Cu toate acestea, sustenabilitatea convergenţei sale economice pe termen mai lung reprezintă un motiv de preocupare. Aderarea la o uniune monetară implică renunţarea la instrumente monetare și de curs de schimb, dar și importanța crescută a flexibilității și rezistenței la șocuri a economiei naționale. În acest sens, este necesar ca Letonia să continue procesul de consolidare fiscală în conformitate cu cerințele Pactului de stabilitate și creștere. De asemenea, este importantă menținerea câștigurilor de competitivitate din ultimii ani prin evitarea reluării creșterii costurilor unitare cu forța de muncă. Mai mult, deși capacitatea de ajustare economică a Letoniei a fost ridicată, se impune necesitatea efectuării de progrese în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii instituțiilor și a guvernanței. De asemenea, este esenţială adoptarea unui set cuprinzător de instrumente de politică pentru a contracara riscurile la adresa stabilităţii financiare, inclusiv pe cele care provin din dependența unei părți semnificative a sectorului bancar de depozitele non-rezidenților ca sursă de finanțare.

Convergenţa juridică

Legislaţia letonă îndeplineşte toate cerinţele privind independența băncii centrale, interdicţia finanţării monetare şi integrarea juridică în Eurosistem. Totuși, ar fi benefică clarificarea prevederii din primul paragraf al articolului 43 din Legea privind Statutul Latvijas Banka, conform căreia Parlamentul din Letonia supraveghează Latvijas Banka, cu ocazia viitoarei revizuiri a prevederilor acesteia în vederea asigurării securității juridice.

Raportul de convergenţă 2013 al BCE este disponibil pe website-ul BCE. În elaborarea acestui raport, BCE respectă cerinţele articolului 140 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene de a raporta Consiliului UE, la solicitarea unui stat membru care face obiectul unei derogări, cu privire la capacitatea acestuia de a adopta moneda euro.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media