European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Charitatívna iniciatíva ECB

20. augusta 2012

Európska centrálna banka (ECB) sa na konci roka 2011 rozhodla darovať v rámci charitatívnej iniciatívy sumu 110 500 € vybratým charitatívnym organizáciám v krajinách eurozóny. ECB chce touto iniciatívou, spustenou v roku 2010, podporiť známe a uznávané dobročinné organizácie so sídlom v eurozóne, ktoré sa venujú sociálnej a humanitárnej práci a nemajú žiadne politické väzby. Výber charitatívnych organizácií sa uskutočnil v spolupráci so 17 národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny na základe uvedených kritérií.

V roku 2011 boli stredobodom pozornosti organizácie, ktorých práca sa zameriava na sociálnu integráciu a integráciu v oblasti vzdelávania a kultúry v rámci Európy. Finančné prostriedky boli rovným dielom rozdelené medzi nasledujúce organizácie:

Belgicko: Wheelit.be

Nemecko: Stiftung Polytechnische Gesellschaft

Estónsko: Junior Achievement Eesti SA

Írsko: Don Bosco Teenage Care Housing Association

Grécko: Greek Council for Refugees

Španielsko: Cooperación Internacional ONG

Francúzsko: La Fondation de France

Taliansko: MUS-E Italia Onlus

Cyprus: The Leventis Municipal Museum of Nicosia

Luxembursko: Autisme Luxembourg a.s.b.l.

Malta: Malta Emigrants Commission

Holandsko: Europa Nostra

Rakúsko: Volkshilfe Österreich

Portugalsko: Associação EPIS – Empresários pela Inclusão Social

Slovinsko: Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje a Društvo Ključ

Slovensko: Nadácia HELP

Fínsko: Irti Huumeista ry

V rámci tejto charitatívnej iniciatívy sa použili finančné prostriedky, ktoré boli za posledné roky získané v súvislosti s externou činnosťou členov Výkonnej rady ECB a zamestnancov ECB. Podľa etického rámca prijatého ECB zamestnanci nemôžu v spojení s externou činnosťou, ktorá určitým spôsobom súvisí s ich zamestnaním v ECB, prijímať žiadne honoráre od tretích strán. Takéto honoráre sa používajú na dobročinné účely. Rovnaký postup platí aj pre členov Výkonnej rady ECB.

ECB túto charitatívnu iniciatívu spustila v roku 2010, keď sa rozhodla darovať 100 000 € dobročinným organizáciám pôsobiacim v oblasti zdravotnej starostlivosti o deti a mládež. Po nazbieraní dostatočného množstva finančných prostriedkov má ECB v úmysle venovať ich na dobročinné účely aj v budúcnosti.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá