Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ δημοσιεύει την εβδομη έκθεση προόδου του sepa: η μετάπτωση συνεχίζεται, πρεπει όμως να καθοριστουν, μεσω κανονιστικων πραξεων, ρεαλιστικες αλλα φιλοδοξες καταληκτικές ημερομηνίες

22 Οκτωβρίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα την έβδομη έκθεση προόδου σχτικά με τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA). Ο SEPA δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν πληρωμές σε ευρώ χωρίς μετρητά προς οποιονδήποτε αποδέκτη στην Ευρώπη, από έναν και μόνο λογαριασμό και χρησιμοποιώντας ένα μόνο σύνολο μέσων πληρωμής. Επί του παρόντος, 32 ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στον SEPA, πάνω από 4.400 τράπεζες έχουν προσχωρήσει στο σχήμα μεταφοράς πιστώσεων SEPA και πάνω από 3.000 τράπεζες έχουν δεσμευτεί να προσχωρήσουν στο σχήμα άμεσων χρεώσεων SEPA. Βάσει των παραπάνω, έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος ως προς την υλοποίηση του SEPA. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να αναληφθούν περισσότερες ενέργειες εκ μέρους των ευρωπαϊκών νομοθετικών οργάνων προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο SEPA. Από αυτή την άποψη, ο καθορισμός υποχρεωτικού χρονοδιαγράμματος για τη μετάπτωση στα μέσα πληρωμής SEPA θα επιταχύνει σημαντικά τον ρυθμό της μετάβασης, καθιστώντας δυνατή την ολοκλήρωση του SEPA, κατά προτίμηση, μέχρι το τέλος του 2012 για τις μεταφορές πιστώσεων και μέχρι το τέλος του 2013 για τις άμεσες χρεώσεις.

Τα σημαντικότερα επιτεύγματα

Η έβδομη έκθεση προόδου, με τίτλο «Από τη θεωρία στην πράξη», παρουσιάζει τα επιτεύγματα σε σημαντικούς τομείς. Για παράδειγμα, με την έναρξη λειτουργίας του σχήματος άμεσων χρεώσεων SEPA τον Νοέμβριο του 2009 έγινε για πρώτη φορά εφικτή η διενέργεια πληρωμών μέσω άμεσης χρέωσης σε διασυνοριακή βάση. Μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2010 η προσβασιμότητα των λογαριασμών πληρωμής για άμεσες χρεώσεις SEPA θα έχει διασφαλιστεί νομικά, πράγμα που θα επιτρέψει την αποδοτική χρησιμοποίηση των άμεσων χρεώσεων SEPA σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Επιπλέον, η δομή διαχείρισης του SEPA έχει βελτιωθεί με τη δημιουργία του Συμβουλίου SEPA, το οποίο επισημοποιεί περισσότερο τον ρόλο που αναλαμβάνουν οι υψηλού επιπέδου εκπρόσωποι των καταναλωτών, των εμπορικών επιχειρήσεων, των εταιρειών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών στον διάλογο σχετικά με τον SEPA.

Άλλοι τομείς όπου σημειώθηκε πρόοδος περιλαμβάνουν τη μεταφορά και την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών, καθώς και την τυποποίηση στον τομέα των καρτών.

Μελλοντικές προκλήσεις και βασικά στοιχεία της επιτυχίας

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η μετάπτωση στον SEPA ως αυτορρυθμιζόμενη διαδικασία δεν έχει ακόμη επιτύχει τα αποτελέσματα που αναμένονταν αρχικά. Η προθεσμία που έθεσε ο ίδιος ο τραπεζικός τομέας (Δεκέμβριος 2010) για την ευρεία χρήση των μεταφορών πιστώσεων και των άμεσων χρεώσεων SEPA δεν θα επιτευχθεί. Μέχρι τον Αύγουστο του 2010 μόνο 9,3% του συνόλου των μεταφορών πιστώσεων που διεκπεραιώνονται στη ζώνη του ευρώ ήταν μεταφορές πιστώσεων SEPA. Από την έναρξη λειτουργίας του σχήματος τον Νοέμβριο του 2009, οι άμεσες χρεώσεις SEPA εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν ποσοστό χαμηλότερο από το 1% του συνόλου των συναλλαγών άμεσης χρέωσης που διεκπεραιώνονται στη ζώνη του ευρώ. Για το λόγο αυτό, το Ευρωσύστημα υποστηρίζει ένθερμα τις εργασίες των ευρωπαϊκών νομοθετικών οργάνων με σκοπό τη δημιουργία των συνθηκών που θα δώσουν την απαραίτητη ώθηση για την ολοκλήρωση του σχεδίου SEPA. Ο προβλεπόμενος κανονισμός ο οποίος θα καθορίζει μια καταληκτική ημερομηνία για τη μετάπτωση στον SEPA, κατά την οποία θα διακοπεί η χρήση εθνικών μέσων πληρωμής, θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για την έγκαιρη και ομαλή υιοθέτηση του SEPA. Το Ευρωσύστημα εκφράζει την πεποίθηση ότι οι ανησυχίες που διατυπώνουν οι συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με τον προβλεπόμενο κανονισμό για την καταληκτική ημερομηνία μετάπτωσης στον SEPA θα αντιμετωπιστούν δεόντως από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Άλλα σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία του SEPA που παραμένουν σε εκκρεμότητα είναι η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πληρωμών [π.χ. πληρωμές σε απευθείας σύνδεση (online) ή πληρωμές μέσω κινητής τηλεφωνίας], η δημιουργία ενός ακόμα ευρωπαϊκού σχήματος καρτών και η ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών με κάρτες με τη σταδιακή κατάργηση της μαγνητικής ταινίας στις ευρωπαϊκές κάρτες.

Η κα Gertrude Tumpel-Gugerell, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, δήλωσε: «Ο SEPA προχωρεί από τη φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης, η οποία καθοδηγείται από την αγορά, στη φάση της υποχρεωτικής μετάπτωσης, κατά την οποία θα εξασφαλιστεί και η ουσιαστική υιοθέτησή του. Σε αυτό το στάδιο, ο SEPA βρίσκεται αντιμέτωπος με ορισμένες ειδικές προκλήσεις τις οποίες μόνο η κοινή δράση της αγοράς και των ρυθμιστικών φορέων μπορεί να υπερνικήσει. Ελπίζω ότι η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων θα γίνει ακόμα στενότερη τα επόμενα δύο με τρία κρίσιμα χρόνια, ούτως ώστε οι κοινές μας προσπάθειες να μας βοηθήσουν να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο: μια ελκυστική ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών πληρωμών σε ευρώ.»

Η έκθεση δημοσιεύεται σήμερα στα αγγλικά και προσεχώς θα είναι διαθέσιμη και σε άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν επιθυμείτε να διαβάσετε την έκθεση ή να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα για τον SEPA στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu και www.sepa.eu).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου