Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila sedmo poročilo o napredku SEPA: migracija se nadaljuje, vendar so potrebni realistični in hkrati ambiciozni zakonsko določeni končni datumi

22. oktober 2010

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila sedmo poročilo o napredku pri vzpostavitvi enotnega območja plačil v eurih (SEPA). SEPA strankam omogoča, da opravljajo negotovinska plačila v eurih s komerkoli, ki se nahaja kjerkoli v Evropi, z uporabo enega samega računa in enega samega niza plačilnih instrumentov. Trenutno v SEPA sodeluje 32 evropskih držav, več kot 4.400 bank se je pridružilo shemi kreditnih plačil SEPA, več kot 3.000 bank pa je podpisalo sodelovanje v shemi direktnih obremenitev SEPA. Tako je bilo pri vzpostavitvi SEPA že veliko doseženega. Vseeno je za uspešen zaključek SEPA potrebno nadaljnje ukrepanje evropskih zakonodajalcev. V zvezi s tem bo obvezen časovni načrt pri migraciji na plačilne instrumente SEPA precej pospešil hitrost prehoda, kar bo omogočilo zaključek SEPA po možnosti do konca leta 2012 na področju kreditnih plačil in do konca leta 2013 na področju direktnih obremenitev.

Glavni dosežki

Sedmo poročilo o napredku z naslovom »Iz teorije v prakso« predstavlja dosežke na glavnih področjih. Uvedba direktne obremenitve SEPA novembra 2009 je na primer prvič omogočila opravljanje direktnih obremenitev preko meja. Do 1. novembra 2010 bo dosegljivost računov za direktne obremenitve SEPA pravno zagotovljena, s čimer bo mogoče direktne obremenitve SEPA uspešno uporabljati po vsej Evropi.

Poleg tega je bilo upravljanje in vodenje SEPA izboljšano z ustanovitvijo Sveta SEPA, ki omogoča bolj formalizirano sodelovanje visokih predstavnikov potrošnikov, trgovcev na drobno, gospodarskih družb, malih in srednje velikih podjetij ter javnih uprav v pogovorih o SEPA.

Druga področja, kjer je bil tudi dosežen napredek, so naslednja: prenos v nacionalno zakonodajo in izvajanje direktive o plačilnih storitvah ter standardizacija na področju kartic.

Prihodnji izzivi in ključni elementi za uspeh SEPA

Kljub napredku rezultati pri migraciji na SEPA kot samoregulativnem procesu še niso dosegli začetnih pričakovanj. Rok, ki si ga je bančni sektor naložil sam, da bodo do decembra 2010 kreditna plačila SEPA in direktne obremenitve SEPA v splošni uporabi, ne bo dosežen. Do avgusta 2010 je bilo zgolj 9,3% vseh kreditnih plačil, obdelanih v euroobmočju, kreditnih plačil SEPA. Od uvedbe v novembru 2009 ostaja delež direktnih obremenitev SEPA pod 1% vseh direktnih obremenitev, obdelanih v euroobmočju. Eurosistem zato odločno podpira delo evropskih zakonodajalcev, da bi ustvarili potreben zagon in projekt SEPA pripeljali do zaključka. Predvidena uredba, ki bo določala končni datum oziroma datume migracije na SEPA, ko se nacionalni plačilni instrumenti ne bodo več uporabljali, bo ključni element pri pravočasni in nemoteni uvedbi SEPA. Eurosistem je ravno tako trdno prepričan, da bodo na vprašanja tržnih udeležencev glede predvidene uredbe o končnem datumu oziroma datumih migracije na SEPA ustrezno odgovorili evropski pristojni organi.

Drugi ključni elementi za uspeh SEPA, ki jih je še treba obravnavati, so naslednji: ponudba inovativnih plačilnih storitev (npr. spletna in mobilna plačila), vzpostavitev dodatne evropske kartične sheme ter povečanje varnosti na področju kartičnih transakcij s postopno odpravo magnetnega traku na evropskih karticah.

Gertrude Tumpel-Gugerell, članica Izvršilnega odbora ECB, je dejala: »SEPA prehaja iz tržno pogojene faze načrtovanja in vzpostavitve v fazo obvezne migracije, katere cilj je zagotoviti, da bo dejansko prišlo do potrebne uvedbe. Na tej stopnji se SEPA sooča s številnimi specifičnimi izzivi, ki jih lahko obvladajo le trg in zakonodajalci skupaj. Upam, da bo v naslednjih odločilnih dveh ali treh letih konstruktivno sodelovanje med vsemi deležniki še tesnejše, tako da bomo s skupnimi prizadevanji uresničili končni cilj, tj. privlačen integriran in konkurenčen evropski trg plačilnih storitev v eurih.«

Poročilo, ki je danes objavljeno v angleščini, bo kasneje na voljo tudi v drugih uradnih jezikih EU.

Poročilo in druge informacije lahko najdete na strani o SEPA na spletnem mestu ECB (www.ecb.europa.eu in www.sepa.eu).

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije