Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n seitsemäs SEPA-seurantaraportti: käyttöönotto etenee, mutta sille tarvitaan velvoittava takaraja

22.10.2010

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut yhtenäistä euromaksualuetta (Single Euro Payments Area, SEPA) koskevan seitsemännen seurantaraportin. Kuluttajat voivat maksaa kaikki muulla kuin käteisellä suoritettavat euromääräiset maksunsa minne tahansa yhtenäisellä euromaksualueella samalta pankkitililtä ja samoilla maksutavoilla. Tällä hetkellä yhtenäiseen euromaksualueeseen kuuluu 32 Euroopan maata. Yli 4 400 pankkia on ottanut palveluvalikoimaansa SEPA-tilisiirrot, ja yli 3 000 pankkia on sitoutunut olemaan mukana SEPA-suoraveloituksessa. SEPA-hankkeen toteuttamisessa ollaan siis jo pitkällä. Euroopan lainsäätäjiltä tarvitaan kuitenkin vielä lisätoimia, jotta hanke voidaan viedä menestyksekkäästi loppuun. Velvoittavan takarajan asettaminen SEPA-maksuvälineiden käyttöön siirtymiselle vauhdittaa siis käyttöönottoprosessia merkittävästi. Tavoitteena on, että SEPA-tilisiirron käyttöönotto on saatu päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä ja SEPA-suoraveloituksen käyttöönotto vuoden 2013 loppuun mennessä.

Saavutuksia

Seitsemännessä seurantaraportissa (”Teoriasta käytäntöön”) tarkastellaan saavutuksia keskeisillä osa-alueilla. Marraskuussa 2009 otettiin käyttöön SEPA-suoraveloitus, jonka ansiosta suoraveloitukset onnistuvat ensimmäistä kertaa myös maasta toiseen. Maksutileiltä on lain mukaan voitava tehdä SEPA-suoraveloituksia 1.11.2010 mennessä. SEPA-suoraveloitusta pystytään siten käyttämään tehokkaasti koko euromaksualueella.

Lisäksi SEPA-hankkeen hallinnointia on parannettu perustamalla SEPA-neuvosto, jonka kautta kuluttajien, vähittäiskaupan, suuryritysten, pk-yritysten sekä julkishallinnon edustajat voivat osallistua virallisesti SEPA-hanketta koskevaan vuoropuheluun.

Myös maksupalveludirektiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanossa sekä maksukortteja koskevassa standardointityössä on edistytty.

Haasteita ja onnistumisen edellytyksiä

Omaehtoinen SEPA-maksutapojen käyttöön siirtyminen ei edistysaskelista huolimatta ole vielä tuottanut odotettuja tuloksia. Pankkisektorin itse asettama tavoite, jonka mukaan SEPA-tilisiirron ja SEPA-suoraveloituksen tulisi olla yleisesti käytössä joulukuuhun 2010 mennessä, jää saavuttamatta. Elokuussa 2010 vain 9,3 % kaikista euroalueella käsitellyistä tilisiirroista oli SEPA-muotoisia, ja SEPA-suoraveloitusten osuus kaikista euroalueella käsitellyistä suoraveloitustapahtumista jää edelleen selvästi alle 1 prosentin, vaikka SEPA-suoraveloitus otettiin käyttöön jo marraskuussa 2009. Eurojärjestelmä tukee täysipainoisesti Euroopan lainsäätäjiä pyrkimyksissä antaa SEPA-hankkeelle sen loppuun viemiseksi tarvittava sysäys. Valmisteilla oleva säädös, jossa asetetaan takaraja SEPA-maksutapojen käyttöön siirtymiselle ja säädetään aiempien maksutapojen käytöstä luopumisesta, on keskeinen edellytys, jotta SEPA toteutuu aikataulun mukaisesti ja kitkattomasti. Eurojärjestelmä uskoo, että Euroopan viranomaiset ottavat säädöstä laatiessaan asianmukaisesti huomioon markkinaosapuolten esittämät huolenaiheet.

Lisäksi SEPA-hankkeen onnistuminen edellyttää, että voimia keskitetään uudentyyppisten maksupalvelujen (kuten verkko- ja mobiilimaksupalvelujen) tuottamiseen, uuden eurooppalaisen maksukorttiohjelman luomiseen sekä korttimaksutapahtumien turvallisuuden parantamiseen (luopumalla vähitellen magneettijuovan käytöstä eurooppalaisissa maksukorteissa).

EKP:n johtokunnan jäsenen Gertrude Tumpel-Gugerellin mukaan SEPA-hankkeessa ollaan etenemässä markkinalähtöisestä suunnittelu- ja toteutusvaiheesta lakisääteiseen käyttöönottoon. Näin pyritään varmistamaan, että käyttöön todella siirrytään. Tällä hetkellä vastassa on erityishaasteita, joiden hallitsemiseksi tarvitaan markkinoiden ja sääntelijöiden yhteistyötä. On toivottavaa, että eri osapuolten rakentava yhteistyö tiivistyy entisestään ratkaisevien kahden tai kolmen seuraavan vuoden aikana, jotta Eurooppaan saadaan yhteisvoimin luoduksi tavoitteena olevat houkuttelevat, yhtenäiset ja kilpailukykyiset maksupalvelumarkkinat.

Tänään englanninkielisenä julkaistava raportti käännetään kaikille EU:n virallisille kielille.

Seurantaraportti on luettavissa EKP:n verkkosivujen SEPA-sivulla (www.ecb.europa.eu ja www.sepa.eu).

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle