Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πλαίσιο για τον εντοπισμό πλαστών τραπεζογραμματίων και τη διαλογή τραπεζογραμματίων ευρώ με βάση την καταλληλότητά τους για κυκλοφορία από πιστωτικά ιδρύματα και επαγγελματίες που χειρίζονται μετρητά

6 Ιανουαρίου 2005

Τα κριτήρια του Ευρωσυστήματος για τον εντοπισμό πλαστών τραπεζογραμματίων και τη διαλογή τραπεζογραμματίων ευρώ με βάση την καταλληλότητά τους για κυκλοφορία από πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς επαγγελματίες που χειρίζονται μετρητά δημοσιεύθηκαν σήμερα στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Το έγγραφο αυτό θα δημοσιευθεί στις άλλες επίσημες κοινοτικές γλώσσες το Φεβρουάριο του 2005.

Τα νέα κριτήρια αντικαθιστούν τα κριτήρια που αφορούσαν τη χρήση μηχανημάτων ανακύκλωσης μετρητών και μηχανημάτων κατάθεσης τα οποία είχαν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18 Απριλίου 2002.

Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος θα θέσουν σε εφαρμογή τα εν λόγω κριτήρια για πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς επαγγελματίες που χειρίζονται μετρητά το αργότερο έως το 2006.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου