Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Ramowe zasady wykrywania fałszerstw oraz sortowania banknotów euro według jakości obiegowej przez instytucje kredytowe i podmioty zawodowo zajmujące się obsługą znaków pieniężnych

6 stycznia 2005 r.

W dniu dzisiejszym na stronach internetowych EBC zostały opublikowane (w języku angielskim) ogólne warunki Eurosystemu dotyczące wykrywania fałszerstw oraz sortowania banknotów euro według jakości obiegowej przez instytucje kredytowe i inne podmioty zawodowo zajmujące się obsługą znaków pieniężnych. Dokument ten zostanie opublikowany w pozostałych językach oficjalnych Wspólnoty w lutym 2005 r.

Nowy dokument zastępuje warunki ogólne dotyczące korzystania z urządzeń do przyjmowania i wydawania znaków pieniężnych oraz automatów wrzutowych przyjęte przez Radę Prezesów w dniu 18 kwietnia 2002 r.

Krajowe banki centralne Eurosystemu wprowadzą ogólne warunki w stosunku do instytucji kredytowych oraz innych podmiotów zawodowo zajmujących się obsługą znaków pieniężnych najpóźniej do 2006 r.