Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Ramowe zasady wykrywania fałszerstw oraz sortowania banknotów euro według jakości obiegowej przez instytucje kredytowe i podmioty zawodowo zajmujące się obsługą znaków pieniężnych

6 stycznia 2005 r.

W dniu dzisiejszym na stronach internetowych EBC zostały opublikowane (w języku angielskim) ogólne warunki Eurosystemu dotyczące wykrywania fałszerstw oraz sortowania banknotów euro według jakości obiegowej przez instytucje kredytowe i inne podmioty zawodowo zajmujące się obsługą znaków pieniężnych. Dokument ten zostanie opublikowany w pozostałych językach oficjalnych Wspólnoty w lutym 2005 r.

Nowy dokument zastępuje warunki ogólne dotyczące korzystania z urządzeń do przyjmowania i wydawania znaków pieniężnych oraz automatów wrzutowych przyjęte przez Radę Prezesów w dniu 18 kwietnia 2002 r.

Krajowe banki centralne Eurosystemu wprowadzą ogólne warunki w stosunku do instytucji kredytowych oraz innych podmiotów zawodowo zajmujących się obsługą znaków pieniężnych najpóźniej do 2006 r.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami