European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2022. augusztus-szeptember

2022. szeptember 23.

Piaci műveletek

A devizatartalék kezelésére vonatkozó iránymutatás 2022-es felülvizsgálata

2022. július 28-án a Kormányzótanács elfogadta az Európai Központi Bank devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok (NKB) általi kezeléséről, valamint az ilyen eszközöket érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló 2008/596/EK iránymutatás módosításáról szóló EKB/2022/28 iránymutatást. A jogi aktusban bevezetett módosítások biztosítják, hogy a) amennyiben a szerződő felek nem felelnek meg a pénzmosásnak és/vagy a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályoknak, és/vagy ha pénzmosásban és/vagy terrorizmusfinanszírozásban játszanak szerepet, az EKB számára lehetővé kell tenni, hogy felmondhassa az általa az ilyen partnerekkel 2022. augusztus 1. után vagy az előtt megkötött és később módosított nettósítási keretmegállapodásokat, ami az EKB-nak az egyéb keretmegállapodások tekintetében alkalmazott jelenlegi gyakorlatát tükrözi; és b) az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeit érintő ügyletekben a szerződő felek kötelesek folyamatosan betartani az Európai Unió és/vagy az Egyesült Nemzetek szintjén, illetve bármely más illetékes hatóság által kiszabott szankciókat. Számos egyéb, operatív vagy technikai jellegű kiigazításra is sor került.

2023-ra és 2024-re vonatkozó tájékoztató jellegű naptár a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatának (TLTRO–III) lejárat előtti önkéntes előtörlesztéséről

A Kormányzótanács 2022. július 28-án jóváhagyta a TLTRO–III 2023-as és 2024-es önkéntes előtörlesztésének tájékoztató naptárát, és engedélyezte közzétételét. A dokumentum megtekinthető az EKB honlapján.

A kormányzati betétek díjazásának módosítása

A Kormányzótanács 2022. szeptember 8-án úgy határozott, hogy a monetáris politikai transzmisszió hatékonyságának megőrzése és a piac rendezett működésének biztosítása érdekében átmeneti jelleggel megszünteti a kormányzati betétek díjazására vonatkozó 0%-os kamatlábplafont. A plafon átmeneti ideig vagy az eurorendszer betéti rendelkezésre állásának kamatlába (DFR) vagy a rövid lejáratú eurokamatláb (€STR) közül az alacsonyabb értéken marad, még pozitív DFR esetén is. A módosított díjazás a hatodik tartalékolási időszak kezdetétől, azaz 2022. szeptember 14-én lép hatályba, és 2023. április 30-ig marad érvényben. A vonatkozó sajtóközlemény, valamint a módosításokat tükröző jogi aktus (EKB/2022/30 határozat a nemzeti központi bankoknál és az Európai Központi Banknál tartott egyes nem monetáris politikai betétek díjazásának átmeneti kiigazításáról) megtekinthető az EKB honlapján.

Az éghajlatváltozással kapcsolatos megfontolások beépítése a vállalati kötvényvásárlásba

A Kormányzótanács 2022. szeptember 9-én elfogadta a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2016/948 határozat módosításáról szóló EKB/2022/29 határozatot. A módosítások révén az éghajlatváltozással kapcsolatos megfontolások beépülnek a referenciának tekintett (benchmark) allokációba, és lejárati határértékek kerülnek bevezetésre a rosszabb éghajlati teljesítménnyel rendelkező kibocsátók kötvényei tekintetében. A változások a Kormányzótanács július 4-i sajtóközleményében bejelentett döntéseiből erednek, amelyek értelmében további lépéseket tesz abból a célból, hogy az eurorendszer monetáris politikai keretrendszerébe éghajlatváltozással kapcsolatos megfontolásokat építsenek be. A módosító jogi aktus 2022. szeptember 26-án lép hatályba, és a 2022. október 1-jén vagy azt követően kiegyenlített ügyletekre vonatkozik. A tárgyról további részleteket tartalmazó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A fenyegetésalapú etikai érdekütköztetéses elemző rendszer (TIBER-EU) keretrendszerének „Purple Teaming” bevált eljárásai

A Kormányzótanács 2022. augusztus 4-én – az Általános Tanács tagjai észrevételeinek figyelembevételével – jóváhagyta a TIBER-EU ún. Purple Teaming bevált eljárásokat, és engedélyezte a dokumentum publikálását, amely elérhető az EKB honlapjának TIBER-EU menüpontjában. A TIBER-EU keretrendszer lehetővé teszi az európai és nemzeti hatóságok számára, hogy együttműködjenek a pénzügyi infrastruktúrákkal és intézményekkel olyan ellenőrzött, egyedi tesztelési program létrehozásában, amely reális és valódi kiberfenyegetéseken alapul. A tesztekkel a valós veszélyeket mérik fel azzal a céllal, hogy javítsák a szervezetek kifinomult kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességét. A Purple Teaming olyan együttműködésen alapuló vizsgálat, amelyben a TIBER-EU teszten belül a támadó csapat (vörös csapat) és a védő csapat (kék csapat) egyaránt részt vesz, és célja, hogy konkrét helyzetekben kiegészítse a tesztet. A purple teaming tevékenységre vonatkozó bevált eljárásokat azokból a számos vizsgálat során nyert tapasztalatokból merítik, amelyeket a TIBER-EU folyamat felhasználásával több joghatóságban lebonyolítottak, alkalmazásuk pedig önkéntes alapú.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a központi értéktárakról szóló rendeletet módosító rendelet iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2022. július 28-án elfogadta a CON/2022/25 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának megkeresése alapján adott ki.

EKB-vélemény olyan irányelv iránti javaslatról, amely az átruházásra vonatkozó megállapodásokra, a likviditásikockázat-kezelésre, a felügyeleti adatszolgáltatásra, a letétkezelői és letéti őrzési szolgáltatások nyújtására, valamint az alternatív befektetési alapok általi hitelnyújtásra vonatkozik

A Kormányzótanács 2022. augusztus 9-én elfogadta az EKB saját kezdeményezésére kiadott CON/2022/26 véleményt.

EKB-vélemény egyes biztosítási adatoknak a Central Bank of Ireland részére való továbbításáról

A Kormányzótanács 2022. augusztus 25-én elfogadta a CON/2022/27 véleményt, amelyet az Oireachtas (Ír Nemzeti Parlament) Pénzügyi, Közkiadási és Reformügyi Vegyesbizottsága elnökének, valamint Írország miniszterelnökének megkeresése alapján bocsátott ki.

EKB-vélemény központi hitelnyilvántartás létrehozásáról és működéséről Görögországban

A Kormányzótanács 2022. augusztus 25-én elfogadta a CON/2022/28 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium megkeresése alapján bocsátott ki.

EKB-vélemény a statisztikai nyilvántartás kialakításáról és fenntartásáról és a kapcsolódó jogszabályokról Németországban

2022. augusztus 26-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2022/29 véleményt, amelyet a német gazdasági és éghajlatvédelmi miniszter megkeresése alapján bocsátott ki.

EKB-vélemény a méltányos adathozzáférésre és adatfelhasználásra vonatkozó harmonizált szabályokról szóló rendeletre (adatmegosztási jogszabály) vonatkozó javaslatról

A Kormányzótanács 2022. szeptember 5-én elfogadta az EKB saját kezdeményezésére kiadott CON/2022/30 véleményt.

EKB-vélemény a bankjegyek és érmék cseréjéről és a készpénzkezelőkről Lettországban

A Kormányzótanács 2022. szeptember 6-án elfogadta a CON/2022/31 véleményt, amelyet a Latvijas Banka megkeresése alapján bocsátott ki.

EKB-vélemény az ír pénzügyi szolgáltatási ágazatban a vezető tisztségviselők tekintetében az egyéni elszámoltathatóság és az irányítás fokozásáról

A Kormányzótanács 2022. szeptember 13-án elfogadta a CON/2022/32 véleményt, amelyet az ír pénzügyminiszter megkeresése alapján bocsátott ki.

EKB-vélemény a kötelező tartalékráta mértékéről és a kötelező tartalékról Magyarországon

A Kormányzótanács 2022. szeptember 12-én elfogadta a CON/2022/33 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank megkeresése alapján bocsátott ki.

EKB-vélemény az állami tisztviselőket és a szélesebb közszektor tisztviselőit érintő új foglalkoztatói nyugdíjjuttatási programról Cipruson

2022. szeptember 16-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2022/34 véleményt, amelyet a Ciprusi Köztársaság pénzügyminiszterének megkeresése alapján adott ki.

EKB-vélemény a numizmatikai érmék kibocsátásából származó bevételnek az ukrán társadalom általános támogatására irányuló felajánlásáról

A Kormányzótanács 2022. szeptember 19-én elfogadta a CON/2022/35 véleményt, amelyet a Latvijas Banka megkeresése alapján bocsátott ki.

Szervezetirányítás

KBER és SSM Charta az egyenlőségről, sokszínűségről és befogadásról

Az EKB 2022. július 26-án – 26 európai nemzeti központi bankkal és illetékes nemzeti hatósággal közösen – hatályba léptette a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) és az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) egyenlőségről, sokszínűségről és társadalmi befogadásról szóló chartáját. Az okiratban közös elveket, célokat és konkrét kötelezettségvállalásokat határoznak meg a munkahelyi kultúra rendszerszintű javításához. Az erről szóló sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Az EKB ajánlása a De Nederlandsche Bank külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2022. július 27-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2022/27 ajánlást, amely a De Nederlandsche Bank külső könyvvizsgálóiról szól.

A Szervezetfejlesztési Bizottság új elnöke

A Kormányzótanács 2022. szeptember 8-án Roland Weylandot, a Banque centrale du Luxembourg ügyvezető igazgatóját és a Szervezetfejlesztési Bizottság (ODC) legrégebben hivatalban lévő tagját nevezte ki az ODC elnökévé a 2022. október 1-jétől december 31-ig tartó átmeneti időre. Utóbbi napon esedékes az eurorendszer/KBER összes bizottsága elnökének (újra)kinevezése a következő hároméves ciklusra. Az ODC elnöki tisztét korábban Michael Diemer töltötte be, aki 2022 szeptemberének végén távozik az EKB szolgáltatási főtisztviselői posztjáról.

Statisztika

Az integrált adatszolgáltatási keretrendszer (IReF) költség-haszon elemzése eredményeinek publikálása

A Kormányzótanács – az Általános Tanács tagsága észrevételeinek figyelembevételével – 2022. szeptember 9-én jóváhagyta az IReF költség-haszon elemzésének végleges eredményeit és a kapcsolódó áttekintő anyag aktualizált változatát, továbbá engedélyezte közzétételüket. Az összehangolt statisztikai adatszolgáltatási rendszer arra szolgál, hogy a digitális átalakulás és a legkorszerűbb adat-előállítási gyakorlat előnyeit kiaknázva megkönnyítse a bankoknak a Központi Bankok Európai Rendszeréhez (KBER) irányuló statisztikai adatszolgáltatást, és mérsékelje a kapcsolódó terheiket. A rendszer ezenkívül egyszerűsíti a döntéshozók számára a releváns adatok elemzését és összehasonlítását. A vonatkozó dokumentumok megtekinthetők az EKB honlapjának IReF menüpontja alatt.

Az EKB bankfelügyelete

Megfelelés az EBH titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló ajánlásainak

A Kormányzótanács 2022. augusztus 11-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek esetében megfelel a harmadik országbeli hatóságok titoktartási szabályozásainak egyenértékűségéről szóló EBH-iránymutatásoknak (EBA/GL/2022/04).

Az SSM-ben 2021-ben zajló szankcionálási tevékenységekről szóló éves jelentés

A Kormányzótanács 2022. augusztus 12-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra irányuló javaslata ellen, hogy nyilvánosságra hozzák az egységes felügyeleti mechanizmusban (SSM) folyó 2021. évi szankcionálási tevékenységről szóló éves jelentést. A jelentés megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok