Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2019. május

Piaci műveletek

Az Általános dokumentáció aktualizálása

A Kormányzótanács 2019. május 10-én elfogadta az EKB/2019/11 iránymutatást, amely az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatást módosítja; továbbá az EKB/2019/12 iránymutatást, amely az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatást módosítja; valamint az EKB/2019/13 iránymutatást, amely az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatást módosítja. Az említett iránymutatások – amelyek az euroövezeti pénzpolitika vitelére vonatkozó jogi keretek fontos részét alkotják – 2019. augusztus 5-én lépnek életbe. A módosító jogszabályok és a bevezetett változásokat magyarázó sajtóközlemény az EKB honlapján megtekinthető.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Financial Stability Review (Pénzügyi stabilitási áttekintés), 2019. május

A Kormányzótanács 2019. május 22-én engedélyezte a pénzügyi stabilitásról szóló, 2019. májusi jelentés közzétételét, amelyben áttekintik az eurorendszer pénzügyi rendszerének stabilitását érintő főbb kockázatokat és sérülékeny pontokat, és átfogóan elemzik, mennyire képes az euroövezet pénzügyi rendszere a sokkokat közömbösíteni. Ez a szám tartalmaz három külön írást, amelyek témái a klímaváltozásból eredő pénzügyi stabilitási kockázatok, az euroövezeti bankszektorban terjedő „fertőzésveszély” új modellezési megoldásai és az a mód, ahogyan a makrogazdasági helyzet változásai a makrogazdaság-politikai reakciókat alakítják. Az áttekintés 2019. május 29-én jelenik meg az EKB honlapján.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A kisösszegű fizetésforgalom digitalizálásának kihatása az eurorendszer katalizátorszerepére

A Kormányzótanács 2019. május 10-én tudomásul vette az eurorendszer/KBER Piaci Infrastruktúra és Pénzforgalom Bizottsága (MIPC) által készített jelentést, amely arról szó, hogy milyen következményekkel jár a kisösszegű fizetésforgalom digitalizálása az eurorendszer katalizátorszerepére, és engedélyezte az anyag közzétételét. Ez EKB honlapján hamarosan olvasható jelentés megállapítása szerint tekintettel azokra a változásokra, amelyek az európai kisösszegű fizetésforgalmat a folyamatos műszaki innováció, a szabályozói reformok és az emberek mindennapi életének fokozódó digitalizálása nyomán érik, az eurorendszernek is fejlesztenie kell azon az irányvonalon, amelynek alapján az említett változásokat felméri, és rájuk reagál. Az iránymódosítás azonban nem új szerepet jelent az eurorendszer számára, hanem a jelenlegi katalizátorszerepnek az érvényben levő megbízatása keretén belüli átalakítását.

Az adósságinstrumentumok európai elosztását érintő esetleges eurorendszer-kezdeményezésről szóló piaci konzultáció

A Kormányzótanács 2019. május 22-én egy esetleges eurorendszer-kezdeményezésről szóló, hathetes piaci konzultáció megkezdését hagyta jóvá, amely a kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Európai Unión belüli első elosztásának európai mechanizmusára irányul. A nyilvános konzultációban az érdekeltek széles körétől – így például kibocsátóktól és befektetőktől – várunk elemzéseket arról, hogy más valutatérségekkel ellentétben miért nincs jelenleg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásának és kezdeti disztribúciójának olyan páneurópai, semleges és összehangolt csatornája, amely egységes belföldi piacként lefedné az Európai Uniót. Emellett a konzultáció másik célja, hogy azonosítsák a hasonló szolgáltatások és az eurorendszer esetleges szerepének üzleti megalapozottságát. Az eurorendszer fontolóra fogja venni a kapott észrevételeket, és ezek alapján meghatározza a további teendőket összhangban megbízatásával, amely előírja egy olyan pénzügyi piaci infrastruktúra kidolgozását, amely lehetővé teszi az EU-ban az euróban denominált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összehangolt kibocsátását és disztribúcióját. Ebben a munkában az eurorendszer minden releváns jogi, szabályozói és törvényes megfontolást figyelembe vesz. A piaci konzultáció tárgyát adó feljegyzés rövidesen megtekinthető lesz az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a csehországi lobbitevékenységről

A Kormányzótanács 2019. április 11-én elfogadta a CON/2019/15 véleményt, amelyet a cseh igazságügy-miniszter felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye Bulgária Egységes Szanálási Mechanizmusban való részvételéről

A Kormányzótanács 2019. április 17-én elfogadta a CON/2019/16 véleményt, amelyet a bolgár pénzügyminiszter felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a hálózati és információs rendszerek biztonságáról a Ciprusi Köztársaságban

A Kormányzótanács 2019. május 2-án elfogadta a CON/2019/17 véleményt, amelyet a ciprusi Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA, digitális biztonsági hatóság) felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a bankok pénzügyi eszközeinek adójáról és a fogyasztói hitelmegállapodások referencia-kamatlábáról Romániában

A Kormányzótanács 2019. május 10-én elfogadta a CON/2019/18 véleményt, amelyet a Ministerul Finanțelor Publice (román pénzügyminisztérium) felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a portugál pénzügyi felügyeleti rendszer jogi keretének felülvizsgálatáról

A Kormányzótanács 2019. május 21-én elfogadta a CON/2019/19 véleményt, amelyet a portugál pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az eurorendszer Beszerzési Koordinációs Irodája (EPCO) 2018. évi éves jelentése, 2019-es beszerzési terve és a funkció folytatása

A Kormányzótanács 2019. április 26-án tudomásul vette az EPCO 2018. évre vonatkozó éves jelentését, valamint jóváhagyta az iroda 2019-es, aktualizált beszerzési tervét. A jelentés szerint 2018-ban az EPCO központi banki tagjainak nyújtott nettó pénzügyi juttatások becsült összege 12,7 millió €. A Kormányzótanács, figyelembe véve az elmúlt két ötéves időszak pozitív eredményeit, úgy döntött, hogy állandósítja ezt a funkciót, biztosítva ezzel párhuzamosan, hogy minden résztvevő intézmény alkalmazhassa a kívülmaradási záradékot.

Statisztika

2018. évi jelentések a statisztikai adatminőségről

A Kormányzótanács 2019. április 26-án jóváhagyta az euroövezet monetáris és pénzügyi statisztikájáról, a negyedéves euroövezeti és országos pénzügyi beszámolókról, valamint az euroövezeti és országos fizetésimérleg- és nemzetközi befektetési pozícióstatisztikákról szóló 2018. évi minőségi jelentések közzétételét. Az Eurorendszer/KBER Statisztikai Bizottságával szoros együttműködésben készült jelentések tájékoztatnak az EKB által – az euroövezeti nemzeti központi bankok segítségével – gyűjtött, összeállított és terjesztett európai statisztikák minőségéről, valamint részei a KBER statisztikaminőségi keretrendszerének. A jelentések az EKB honlapján tekinthetők meg.

Nemzetközi és európai együttműködés

Az euro nemzetközi szerepének 18. éves áttekintése

2019. május 22-én a Kormányzótanács engedélyezte az euro nemzetközi szerepéről szóló 18. éves áttekintés közzétételét, amely az euroövezeten kívüli rezidensek körében vizsgálja az euro felhasználásának alakulását. A jelentést és a hozzá kapcsolódó sajtóközleményt 2019. június 13-án tesszük közzé az EKB weboldalán.

Bankfelügyelet

Az EKB-nak a 2019-re kivetett éves felügyeleti díjak teljes összegéről szóló határozata

A Kormányzótanács 2019. április 18-án elfogadta a 2019. évi teljes éves felügyeleti díjösszegről szóló EKB/2019/10 határozatot. Az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 9. cikke (2) bekezdése értelmében a kivetendő teljes éves felügyeleti díjnak fedeznie kell, de nem szabad meghaladnia a felügyeleti tevékenység kapcsán az EKB-nak a tárgyidőszakban keletkezett ráfordításait. A felügyeleti díjon keresztül 2019-re kivetendő teljes összeg 576 millió €. A határozat és a kapcsolódó sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti weboldalain olvasható.

Az EKB határozatai a felügyelt hitelintézetek jelentőségéről

A Kormányzótanács 2019. április 18-án és 30-án, valamint május 2-án nem emelt kifogást az egyes felügyelt hitelintézetek jelentőségére vonatkozó minősítések módosítására irányuló felügyeleti testületi javaslatok ellen. A felügyelt szervezetek jegyzékét – amely az EKB bankfelügyeleti honlapján található – rendszeresen aktualizáljuk. A hitelintézetek jelentőségét is évente felülvizsgáljuk, és az eredményt nyilvánosságra hozzuk (lásd az EKB bankfelügyeleti honlapján 2018. december 14-én közzétett sajtóközleményt).

A kevésbé jelentős hitelintézetek SREP-módszertani kézikönyvének 2018-as aktualizált változata

A Kormányzótanács 2019. május 3-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy közzétegyék a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) kevésbé jelentős hitelintézetekre vonatkozó módszertani kézikönyvének legfrissebb változatát. A kiadvány az EKB bankfelügyeleti honlapján érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok