Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE (minbarra d-deċiżjonijiet li jistabbilixxu r-rati tal-imgħax)

Mejju 2019

Operazzjonijiet tas-suq

Aġġornament tad-Dokumentazzjoni Ġenerali

Fl-10 ta’ Mejju 2019 il-Kunsill Governattiv adotta l-Linja Gwida BĊE/2019/11 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema, il-Linja Gwida BĊE/2019/12 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2016/65 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema, u l-Linja Gwida BĊE/2019/13 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/31 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ finanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral. Dawn il-Linji Gwida, li jikkostitwixxu parti kbira mill-qafas legali għall-implimentazzjoni tal-politika monetarja taż-żona tal-euro, se jkunu applikabbli mill-5 ta’ Awwissu 2019. L-atti legali li jemendaw u stqarrija għall-istampa relatata li tispjega l-bidliet introdotti mill-atti legali li jemendaw huma disponibbli fuq il-websajt tal-BĊE.

Stabbiltà u superviżjoni finanzjarja

Financial Stability Review [Analiżi tal-Istabbiltà Finanzjarja] Mejju 2019

Fit-22 ta’ Mejju 2019 il-Kunsill Governattiv awtorizza l-pubblikazzjoni tal-"Financial Stability Review – May 2019” (Analiżi tal-istabbiltà finanzjarja), li teżamina s-sorsi ewlenin tar-riskju u l-vulnerabbiltà għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja taż-żona tal-euro u tipprovdi analiżi komprensiva tal-kapaċità tas-sistema finanzjarja taż-żona tal-euro biex tassorbi l-iskossi. Din il-ħarġa fiha tliet artikoli speċjali ddedikati għal riskji ta’ stabbiltà finanzjarja li jirriżultaw mill-bidla fil-klima, modi ġodda biex nimmudellaw ir-riskju ta’ tixrid tal-kontaġju fis-settur bankarju taż-żona tal-euro u kif ir-reazzjonijiet tal-politika makroprudenzjali jistgħu jikkunsidraw il-bidliet fil-kundizzjonijiet makroekonomiċi. L-analiżi se tiġi ppubblikata fil-websajt tal-BĊE fid-29 ta’ Mejju 2019.

Infrastruttura tas-swieq u ħlasijiet

Implikazzjonijiet tad-diġitalizzazzjoni fil-ħlasijiet bl-imnut fuq ir-rwol ta’ katalizzatur tal-Eurosistema

Fl-10 ta’ Mejju 2019 il-Kunsill Governattiv ħa nota ta’ rapport, imħejji mill-Kumitat tal-Infrastruttura u l-Ħlasijiet tas-Suq tal-Eurosistema/SEBĊ, dwar l-implikazzjonijiet tad-diġitalizzazzjoni fil-ħlasijiet bl-imnut fuq ir-rwol ta’ katalizzatur tal-Eurosistema, u approva l-pubblikazzjoni tiegħu fuq il-websajt tal-BĊE. Ir-rapport, li dalwaqt se jkun disponibbli fuq il-websajt tal-BĊE, jikkonkludi li, minħabba l-bidliet li jaffettwaw il-pajsaġġ Ewropew tal-ħlasijiet bl-imnut bħala riżultat ta’ innovazzjoni teknoloġika kontinwa, riformi regolatorji u żieda fid-diġitalizzazzjoni tal-ħajja ta' kuljum tan-nies, il-pożizzjoni tal-Eurosistema fil-valutazzjoni u li tirrispondi għal dawn il-bidliet jeħtieġ li tevolvi. Madankollu, din il-pożizzjoni riveduta ma tfissirx rwol ġdid għall-Eurosistema imma pjuttost l-adattament tar-rwol attwali tagħha ta’ katalizzatur, fi ħdan il-mandat eżistenti.

Konsultazzjoni tas-suq dwar inizjattiva potenzjali tal-Eurosistema rigward Distribuzzjoni Ewropea ta’ Srumenti ta' Dejn

Fit-22 ta’ Mejju 2019 il-Kunsill Governattiv approva t-tnedija ta' konsultazzjoni tas-suq ta’ sitt ġimgħat dwar inizjattiva potenzjali tal-Eurosistema rigward mekkaniżmu Ewropew għall-ħruġ u d-distribuzzjoni inizjali ta' titoli ta’ dejn fl-Unjoni Ewropea. Il-konsultazzjoni pubblika tistieden reazzjonijiet minn udjenza wiesgħa ta’ partijiet interessati, inklużi l-emittenti u l-investituri, biex janalizzaw għaliex – kuntrarjament għal żoni oħra ta’ valuta – bħalissa m'hemm l-ebda kanal pan-Ewropew, newtrali u armonizzat għall-ħruġ u d-distribuzzjoni inizjali ta’ titoli ta’ dejn li jkopri l-Unjoni Ewropea bħala suq domestiku wieħed. Għandha l-għan ukoll li tidentifika l-każ potenzjali tan-negozju għal servizzi bħal dawn u r-rwol li l-Eurosistema jista’ jkollha f'dak ir-rigward. L-Eurosistema se tikkunsidra r-reazzjonijiet li tirċievi, bil-ħsieb li tiddetermina kwalunkwe azzjoni ta’ segwitu f’konformità mal-mandat tagħha biex tappoġġja l-iżvilupp ta' servizz ta’ infrastruttura tas-suq finanzjarju li jippermetti l-ħruġ u d-distribuzzjoni armonizzati ta’ strumenti ta’ dejn denominati f'euro fl-Unjoni Ewropea. Meta tagħmel dan, l-Eurosistema se tqis il-kunsiderazzjonijiet legali, regolatorji u statutorji kollha rilevanti. In-nota li fuqha se titnieda l-konsultazzjoni tas-suq ser tiġi ppubblikata dalwaqt fil-websajt tal-BĊE.

Opinjonijiet dwar il-leġiżlazzjoni

Opinjoni tal-BĊE dwar il-lobbying fir-Repubblika Ċeka

Fil-11 ta’ April 2019 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2019/15 wara talba tal-Ministru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Ċeka.

Opinjoni tal-BĊE dwar il-parteċipazzjoni tal-Bulgarija fil-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni

Fit-17 ta’ April 2019 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2019/16 wara talba mill-Ministeru tal-Finanzi tal-Bulgarija.

Opinjoni tal-BĊE dwar is-sigurtà tan-netwerk u s-sistemi tal-informazzjoni fir-Repubblika ta’ Ċipru

Fit-2 ta’ Mejju 2019 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2019/17 fuq talba tal-Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA, l-Awtorità tas-Sigurtà Diġitali) tar-Repubblika ta' Ċipru.

Opinjoni tal-BĊE dwar it-taxxa fuq l-assi finanzjarji tal-banek u l-punt ta’ referenza tar-rata tal-imgħax għall-ftehimiet ta’ kreditu tal-konsumatur fir-Rumanija

Fl-10 ta’ Mejju 2019, il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2019/18 fuq talba tal-Ministerul Finanțelor Publice (il-Ministeru Rumen tal-Finanzi Pubbliċi).

Opinjoni tal-BĊE dwar ir-reviżjoni tal-qafas legali tas-sistema ta’ sorveljanza finanzjarja Portugiża

Fil-21 ta’ Mejju 2019 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2019/19 wara talba tal-Ministru tal-Finanzi Portugiż.

Governanza korporattiva

Rapport annwali tal-2018 tal-Uffiċċju tal-Eurosistema għall-Koordinazzjoni tal-Akkwisti (EPCO), il-pjan tal-akkwist u l-kontinwazzjoni tal-2019

Fis-26 ta’ April 2019 il-Kunsill Governattiv ħa nota tar-rapport annwali tal-2018 tal-EPCO u approva l-pjan aġġornat tal-akkwisti tal-EPCO għall-2019. Skont ir-rapport, fl-2018 il-benefiċċji finanzjarji netti stmati għall-membri tal-bank ċentrali tal-EPCO ammontaw għal €12.7 miljun. Fid-dawl tar-riżultati pożittivi rreġistrati matul l-aħħar żewġ mandati ta’ ħames snin, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jagħmel din il-funzjoni permanenti bil-possibbiltà għal kull istituzzjoni parteċipanti li teżerċita klawsola ta' esklużjoni.

Statistika

Rapporti tal-2018 dwar il-kwalità tal-istatistika

Fis-26 ta’ April 2019, il-Kunsill Governattiv approva l-pubblikazzjoni tar-rapporti tal-2018 dwar il-kwalità fuq statistika monetarja u finanzjarja taż-żona tal-euro, fuq kontijiet finanzjarji ta’ kull tliet xhur taż-żona tal-euro u nazzjonali, u fuq l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti taż-żona tal-euro u nazzjonali. Dawn ir-rapporti, imħejjija f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kumitat tal-Istatistika tal-Eurosistema/SEBĊ, jipprovdu informazzjoni dwar il-kwalità tal-istatistika Ewropea miġbura, ikkumpilata u mqassma mill-BĊE bl-għajnuna tal-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro u huma parti mill-Qafas tal-Kwalità tal-Istatistika tas-SEBĊ. Kollha huma disponibbli fuq il-websajt tal-BĊE.

Kooperazzjoni Internazzjonali u Ewropea

It-18-il analiżi annwali tar-rwol internazzjonali tal-euro

Fil-22 ta’ Mejju 2017 il-Kunsill Governattiv awtorizza l-pubblikazzjoni tat-18-il rieżami annwali tas-sehem internazzjonali tal-euro, li jeżamina l-iżviluppi fl-użu tal-euro minn residenti li ma kinux joqogħdu fiż-żona tal-euro. Ir-rapport, flimkien ma’ stqarrija għall-istampa, se jiġi ppubblikat fil-websajt tal-BĊE fit-13 ta’ Ġunju 2019.

Superviżjoni bankarja

Deċiżjoni tal-BĊE fuq l-ammont totali ta' tariffi superviżorji annwali għall-2019

Fit-18 ta’ April 2019 il-Kunsill Governattiv adotta d-Deċiżjoni BĊE/2019/10 fuq l-ammont totali ta’ tariffi superviżorji annwali għall-2019. Fl-applikazzjoni tal-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41), l-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali li għandhom jinġabru għandha tkopri, imma ma taqbiżx, in-nefqa mġarrba mill-BĊE fir-rigward tal-kompiti superviżorji tiegħu fil-perijodu ta’ ħlas rilevanti. L-ammont totali għal 2019 li għandu jiġi impost permezz ta’ tariffi ta' sorveljanza jammonta għal € 576 miljun. Id-Deċiżjoni, flimkien ma’ stqarrija għall-istampa relatata, tinsab fil-websajt tas-superviżjoni bankarja tal-BĊE.

Deċiżjonijiet tal-BĊE dwar is-sinjifikat ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taħt superviżjoni

Fit-18 u t-30 ta’ April u t-2 ta’ Mejju 2019 il-Kunsill Governattiv ma oġġezzjonax għal proposti tal-Bord Superviżorju biex ibiddel l-istatus tas-sinifikat ta' ċerti istituzzjonijiet ta' kreditu taħt superviżjoni. Il-lista ta' entitajiet taħt superviżjoni tiġi aġġornata regolarment u tinsab fis-sit tas-superviżjoni bankarja tal-BĊE. Issir ukoll reviżjoni annwali tas-sinjifikat ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u r-riżultat jiġi ppubblikat (ara l-istqarrija għall-istampa ppubblikata fil-websajt tas-superviżjoni bankarja tal-BĊE fil-14 ta' Diċembru 2018).

Ktejjeb SREP tal-2018 aġġornat għal istituzzjonijiet inqas sinifikanti

Fit-3 ta' Mejju 2019 il-Kunsill Governattiv ma oġġezzjonax għal proposta tal-Bord ta' Sorveljanza li jippubblika ktejjeb tal-metodoloġija dwar il-Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Evalwazzjoni (SREP) għal istituzzjonijiet inqas sinifikanti (LSIs). Il-ktejjeb huwa disponibbli fil-websajt tas-superviżjoni bankarja tal-BĊE.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja