Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2016. december

Piaci műveletek

Az engedélyezett szabályozatlan piacok, a multilaterális fejlesztési banknak vagy nemzetközi szervezetnek minősített kibocsátók, valamint a II. haircut-kategóriában ügynökségnek minősített kibocsátók éves áttekintése

A Kormányzótanács 2016. október 14-én felülvizsgálta az eurorendszer monetáris politikai műveletei során elfogadható fedezetek elfogadható szabályozatlan piacainak listáját, a multilaterális fejlesztési banknak és nemzetközi szervezetnek minősített kibocsátók listáját, valamint a II. haircut-kategóriában ügynökségnek minősített kibocsátók listáját. Az első két listán nem történt változás, a harmadikra viszont felkerült a Cassa Depositi e Prestiti. A listák az EKB weboldalán olvashatók, és az említetteknek megfelelően aktualizálásra kerülnek 2017. január 1-jén.

Kérdések a kibővített eszközvásárlási programmal kapcsolatban

A Kormányzótanács 2016. december 8-án úgy döntött, hogy az eszközvásárlási programot 2017. március végéig a havi 80 milliárd eurós ütemben folytatja. 2017 áprilisától a nettó eszközvásárlást 60 milliárd eurós havi ütemben kívánja folytatni egészen 2017. december végéig, illetve szükség esetén ennél tovább, mindenesetre addig, amíg az inflációs pályának a testület inflációs céljával összhangban álló, tartós korrekcióját nem tapasztalja. A testület továbbá jóváhagyta az eszközvásárlási program egyes paramétereinek módosítását a program zökkenőmentes végrehajtása érdekében. Végül a tanács úgy határozott, hogy a közszektort érintő vásárlási program értékpapír-kölcsönzési eszközeinek esetében lehetővé teszi a készpénznek mint biztosítéknak az alkalmazását, amivel az értékpapír-kölcsönzési keretrendszer hatékonyságát kívánja növelni. Valamennyi döntés részletesen kifejtésre került a témában kiadott három sajtóközleményben, amelyek az EKB weboldalán olvashatók.

Az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program végrehajtása

2016. december 14-én a Kormányzótanács úgy határozott, hogy 2017. április 1-jétől az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási programot nem külső portfóliómenedzserek bevonásával, hanem teljes mértékben az eurorendszer nemzeti központi bankjain keresztül hajtja végre. További részleteket a kapcsolódó sajtóközlemény tartalmaz, amely az EKB weboldalán olvasható.

Pénzügyi stabilitás

A Kormányzótanács nyilatkozata a makrogazdasági politikáról

A Kormányzótanács 2014. december 14-én, a Makroprudenciális Fórum ugyanezen napon tartott ülését követően nyilatkozatot hagyott jóvá a makrogazdasági politikáról. A Kormányzótanács és a Felügyeleti Testület tagjait tömörítő fórum évente négy alkalommal ülésezik. A nyilatkozat szövege az EKB weboldalán olvasható.

Pénzforgalmi rendszerek

A központi bankok levelezőbanki modelljével (CCBM) kapcsolatos dokumentáció 2016-os aktualizálása

A Kormányzótanács 2016. december 12-én jóváhagyta a CCBM eljárási kézikönyvének, valamint az eurorendszeri partnerkörnek szóló CCBM-eljárásoknak az aktualizált változatát. Emellett jóváhagyta a kapcsolódó, eurorendszer-/KBER-szintű belső megállapodásokat. A testület szintén jóváhagyta az euroövezeti partnerkör CCBM-mel kapcsolatos aktualizált eljárásainak, valamint a „Technikai melléklet a partnerkörnek szóló, CCBM-mel kapcsolatos információkról – összefoglaló az euroövezetben alkalmazott jogi eszközökről” című dokumentumnak a publikációját az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a Central Bank of Irelandnek a jelzáloghitelek piacán fennálló verseny értékelésére, valamint a hitelezők részére a változó kamatlábakkal kapcsolatos utasítások kiadására vonatkozó hatáskörrel való felruházásáról

A Kormányzótanács 2016. november 17-én elfogadta a CON/2016/54 véleményt, amelyet az Ír Nemzeti Parlament Pénzügyi, Közkiadási és Reformügyi Vegyes Bizottsága elnökének, valamint Írország miniszterelnökének felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a sürgősségi likviditási segítségnyújtással kapcsolatban biztosított állami kezességvállalás megszüntetésére irányuló törvénytervezetről Belgiumban

A Kormányzótanács 2016. november 17-én elfogadta a CON/2016/55 véleményt, amelyet a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique elnökének felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a magyarországi tartalékrátákról

A Kormányzótanács 2016. november 18-án elfogadta a CON/2016/56 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a központi hitelnyilvántartás és a bankszámla-nyilvántartás üzemeltetése költségeinek megtérítéséről Bulgáriában

A Kormányzótanács 2016. november 30-án elfogadta a CON/2016/57 véleményt, amelyet a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az érmékkel kapcsolatos közfeladatoknak a De Nederlandsche Bankra történő átruházásáról

A Kormányzótanács 2016. december 5-én elfogadta a CON/2015/58 véleményt, amelyet a holland pénzügyminiszter felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a Banka Slovenije üzleti tevékenységének auditálásáról

A Kormányzótanács 2016. december 13-án elfogadta a CON/2016/59 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

2015-ös éves jelentés a statisztikai adatgyűjtés bizalmasságáról

A Kormányzótanács 2016. december 9-én konstatálta annak a 2015-ös bizalmassági jelentésnek az elkészültét, amely az Európai Központi Bank által, a nemzeti központi bankok közreműködésével gyűjtött, egyéni statisztikai információk bizalmasságának védelmét értékeli a 2533/98/EK tanácsi rendeletet módosító 951/2009/EKB tanácsi rendelet értelmében. A jelentés összefoglalója hamarosan megjelenik az EKB weboldalán.

Bankjegy- és érmekibocsátás

Az érmekibocsátás volumenének jóváhagyása

A Kormányzótanács 2016. november 30-án elfogadta a 2017-ben kibocsátásra kerülő érmemennyiség engedélyezéséről szóló EKB/2016/43 határozatot.

Szervezetirányítás

Az EKB Költségvetési Bizottságának elnöke

2016. november 16-án a Kormányzótanács Sharon Donneryt, a Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland alelnökét nevezte ki az EKB Költségvetési Bizottságának elnökévé 2017. január 1-jei hatállyal. Sharon Donnery Pentti Hakkarainent váltja ebben a pozícióban.

Az eurorendszer-/KBER-szakbizottságok hároméves felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2016. december 14-én a szakbizottságok megbízatásának hároméves felülvizsgálata keretében 2019. december 31-ig újabb három évvel meghosszabbította az eurorendszer-/KBER-bizottságok működésének hatályát, és jelzett időpontig újra kinevezte az EKB eljárási szabályzatának 9.1 cikke alapján felállított bizottságok elnökeit. A szakbizottságok listája az EKB Éves jelentésében olvasható.

A Felügyeleti Testület EKB által delegált tagjának kinevezése

2016. december 14-én a Kormányzótanács Pentti Hakkarainent, a Suomen Pankki – Finnlands Bank alelnökét és a Finn Pénzügyi Felügyeleti Hatóság elnökét az egységes felügyeleti mechanizmus Felügyeleti Testületének EKB-t képviselő tagjává nevezte ki. Pentti Hakkarainen az új beosztást 2017 februárjától tölti be. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Bankfelügyelet

Nyilvános konzultáció a tőkeáttételes tranzakciókról szóló iránymutatás-tervezetről

2016. november 23-án a Kormányzótanács úgy határozott, hogy nyilvános konzultációt indít a tőkeáttételes tranzakciókról szóló rendelettervezetről. A 2017. január 27-ig tartó konzultáció keretén belül 2016. december 16-án a bankoknak szóló szakmai műhelyfoglalkozásra, 2017. január 20-án pedig nyilvános meghallgatásra kerül majd sor.

A helyszíni vizsgálatok és a belső modellekre vonatkozó vizsgálatok 2017-es felügyeleti vizsgálati programja, valamint a 2016-os program módosítása

2016. december 5-én a Kormányzótanács nem emelt kifogást a Felügyeleti Testületnek azon döntése ellen, amellyel jóváhagyta a helyszíni vizsgálatok (OSI) és a belső modellekre vonatkozó vizsgálatok (IMI) (beleértve a belső modelleknek a CRD IV 99. cikkével összhangban lefolytatott célzott felülvizsgálatát) 2017-es felügyeleti vizsgálati programját (SEP).

Összefoglaló közzététele az SSM 2017-es felügyeleti prioritásairól

A Kormányzótanács 2016. december 8-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy hozzon nyilvánosságra összefoglalót az SSM 2017-es felügyeleti prioritásairól.

A SREP módszertani füzet aktualizálása

A Kormányzótanács 2016. december 12-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, amellyel jóváhagyta a SREP módszertani füzet 2016-os aktualizált változatát. A 2. pillérre vonatkozó iránymutatás bevezetésével foglalkozó kiadvány az EKB weboldalán olvasható.

Az osztalékfizetési politikákról szóló EKB/2016/44 ajánlás, valamint levél a bankoknak az osztalékfizetési politikákkal kapcsolatban

A Kormányzótanács 2016. december 13-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testületnek az osztalékfizetési politikákról szóló EKB-ajánlásra (EKB/2016/44), valamint egy, a banki vezetőknek küldendő, a változó osztalékfizetési politikákkal kapcsolatos levélről irányuló javaslata ellen. Az ajánlás és a levél szövege az EKB weboldalán olvasható.

Médiakapcsolatok