Menu

Az EKB Kormányzótanácsának határozatai a kamatdöntésen kívül

2011. március

Monetáris politika

A monetáris finanszírozás és kiváltságos hozzáférés tilalmának központi banki tiszteletben tartása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az Európai Központi Bank (EKB) feladata annak ellenőrzése, hogy az uniós központi bankok tiszteletben tartják-e a Szerződés 123. és 124. cikkében, valamint a vonatkozó rendeletekben foglalt tiltó rendelkezéseket. Ennek megfelelően 2011. március 17-én a Kormányzótanács elfogadta a 2010. évről szóló beszámolót. További tájékoztatás az EKB 2011. április 19-én megjelenő 2010-es Éves jelentésének külön fejezetében található.

Külső közlemények

Az EKB 2010-es Éves jelentése

2011. március 17-én a Kormányzótanács elfogadta az EKB 2010-es Éves jelentését, amelyet az Európai Parlament elé terjesztenek, majd 2011. április 19-én megjelenik az EKB weboldalán az EU 21 hivatalos nyelvén.

Piaci műveletek

A Coface minősítő eszköz elfogadása az eurorendszer hitelminősítő rendszeréhez

2011. február 18-án a Kormányzótanács elfogadta a Coface Serviços Portugal, S.A. hitelminősítő eszközt az eurorendszer hitelminősítő rendszerén (ECAF) belüli használatra. Az eurorendszer által az ECAF keretében elfogadott rendszerek listája megtalálható az EKB weboldalán.

Az eurorendszer 2011. júliusig bezárólag elszámolandó refinanszírozási műveletei

A Kormányzótanács 2011. március 3-án határozatokat hozott az EKB rendkívüli műveleteivel kapcsolatban. Részletesebb információk, konkrétan az eurorendszer által 2011. július 12-ig végzendő refinanszírozási tendereljárással kapcsolatban a március 3-án megjelent sajtóközleményben olvashatók.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

Iránymutatás a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású expressz rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2007/2 iránymutatás módosításáról

2011. március 17-én a Kormányzótanács iránymutatást fogadott el (EKB/2011/2), amelyben módosította a transzeurópai, automatizált, valós idejű, bruttó elszámolású expressz rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2007/2 iránymutatást. Az iránymutatás az EU Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Az eurorendszer álláspontja a fedezeti számvitelre vonatkozó IASB javaslatról

A Kormányzótanács 2011. március 15-én jóváhagyta az eurorendszernek a Nemzetközi Számviteli Standardok Testületének (IASB) nyilvános konzultációjára adott válaszát, amely a fedezeti tevékenységre vonatkozó aktuális számviteli szabályok tökéletesítésére tesz javaslatot. Véglegesítés után az új fedezet-számviteli követelmények – amelyekkel az igen komplex szabályozást kívánják egyszerűsíteni, hogy az jobban megfeleljen az aktuális fedezeti stratégiák közgazdasági tartalmának – a pénzügyi instrumentumokra vonatkozó új számviteli standard elemét képezik majd. Az eurorendszer válasza rövidesen megjelenik az EKB weboldalán.

Az EKB 2011-es beszámolója az „Európai pénzügyi integráció” címmel

A Kormányzótanács 2011. március 17-én felhívta rá a figyelmet, hogy az EKB „Európai pénzügyi integrációról” című jelentése ötödik száma 2011 májusában jelenik meg az EKB weboldalán. A kiadvány az euroövezeten belüli pénzügyi integráció helyzetét és az eurorendszer pénzügyi integrációval kapcsolatos tevékenységét mutatja be. Emellett külön foglalkozik még a következő témakörökkel: válságkezelés és kríziselhárítás a pénzügyi integráció szemszögéből; euroövezetbeli biztosítók és nyugdíjalapok; euroövezeti kötvénypiaci folyamatok a pénzügyi válság alatt.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye az elszámolások véglegességéről és a pénzügyi fedezeti rendszerről szóló jogszabályok módosításairól Litvániában

2011. február 24-én a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/14), amelyet a litván Pénzügyminisztérium felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye a betétgarancia alapról szóló jogszabályok módosításairól Romániában

2011. február 25-én a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/15), amelyet a Banca Naţională a României felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelet iránti javaslatról

2011. március 3-án a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/17), amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és műszaki előírásairól szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (kodifikált szöveg)

2011. március 4-én a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/18), amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére fogalmazott meg.

Vélemény az eurobankjegyek visszaforgatásáról Franciaországban

2011. március 7-én a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/19), amelyet a Banque de France elnökének felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye a központi társasági hitelnyilvántartóról Belgiumban

2011. március 8-án a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/20), amelyet a belga Pénzügyminisztériumot képviselő Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye a spanyol pénzügyi rendszer megerősítéséről

2011. március 9-én a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/21), amelyet a spanyol gazdaságügyi államtitkár felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye a Saint-Barthélemy francia tengerentúli közösség nevében eljáró Francia Köztársasággal kötött monetáris megállapodás tárgyalására vonatkozó rendelkezésekről szóló tanácsi határozat iránti javaslatról

2011. március 11-én a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/22), amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye a lengyelországi fizetési szolgáltatásokról

2011. március 15-én a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/23), amelyet a lengyel pénzügyminiszter felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének az eurót hivatalos pénznemként használó tagállamok stabilizációs mechanizmusa tekintetében való módosításáról szóló tanácsi határozattervezetről

2011. március 17-én a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/24), amelyet az Európai Tanács elnökének felkérésére fogalmazott meg.

Statisztika

Kormányzati pénzügyi statisztikák minőségének javítása

A Kormányzótanács 2011. március 17-én foglalkozott a kormányzati pénzügyi statisztikák minőségével, és javaslatokat fogadott el ezek tökéletesítéséről. Ezzel összefüggésben támogatja az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy 2014-ig t+85-re változtassák azokat az adatszolgáltatási határidőket, amelyeket az Nemzeti Számlák Európai Rendszere továbbítási programjában kezelt negyedéves kormányzati számlákra és a túlzott hiánnyal kapcsolatos eljárás adataira alkalmaznak. A cél a t+82 határidő bevezetése 2017-re, ami lehetővé teszi a teljes integrált euroövezeti negyedéves számlák összeállítását t+90 határidővel.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB 2010-es Éves beszámolója

A Kormányzótanács 2011. március 3-án elfogadta az EKB 2010. pénzügyi évre vonatkozó auditált éves beszámolóját, amely ugyanazon a napon egy sajtóközlemény kíséretében közzétételre került. Az EKB 2010. évi gazdálkodásáról szóló jelentést 2011. április 19-én az Éves jelentésben teszik közzé.

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának véleménye az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról

2011. március 3-án a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/16), amelyet az Európai Tanács elnökének felkérésére fogalmazott meg.

Médiakapcsolatok