Menu

Az EKB Kormányzótanácsának határozatai (a kamatdöntésen kívül)

2011. január

Külső közlemények

Az EKB kormányzótanácsi döntéseinek az EU összes hivatalos nyelvére való lefordítása

A Kormányzótanács 2011. január 6-án úgy határozott, hogy „Az EKB Kormányzótanácsának (a kamatdöntésen kívüli) határozatai” című havi közleményét 2011. januártól az EU összes hivatalos nyelvén közzéteszik az EKB-nak és a KBER nemzeti központi bankjainak weboldalain.

Piaci műveletek

A Bank of England-del kötött ideiglenes likviditási cserekonstrukció

Az EKB 2010. december 17-én a Bank of England-del való cserekonstrukcióról szóló megállapodás aláírását jelentette be. Az egyezmény 2011 szeptemberéig lesz érvényben. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Az USA-dollár-alapú likviditásnyújtó műveletek folytatásának meghosszabbítása

A Kormányzótanács a Federal Reserve System szövetségi tartalékbank-rendszerrel (Fed) megállapodásban és a Bank of Canada, a Bank of England, a Bank of Japan és a Svájci Nemzeti Bank jegybankokkal egyeztetve úgy határozott, hogy 2011. augusztus 1-jéig meghosszabbítja a Feddel kötött likviditási cseremegállapodást, és tovább folytatja a hétnapos lejáratú, USA-dollár-alapú likviditásnyújtó műveleteket. A vonatkozó határozatot bejelentő sajtóközlemény 2010. december 21-én jelent meg az EKB weboldalán.

2010 Euro Money Market Study (az euroalapú pénzpiacról szóló tanulmány)

A Kormányzótanács 2010. december 20-án engedélyezte a 2010. évi Euro Money Market Study publikálását. A tanulmány nyolcadik kiadása 2009 és 2010 második negyedévéről szóló felméréseken alapul, és forgalmi trendek, valamint integrációs és hatékonysági folyamatok tükrében elemzi az euroalapú pénzpiacot. A tanulmány sajtóközlemény kíséretében 2010. december 21-én jelent meg az EKB weboldalán.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

Az EFSF hitelek kezeléséről szóló EKB-határozat

2010. december 20-án az EKB határozatot hozott az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz társaságtól azon tagállamoknak nyújtandó hitelekkel kapcsolatos fizetések feldolgozására szóló számlák megnyitásáról, amelyek pénzneme az euro (EKB/2010/31). A határozat hamarosan megjelenik az EU Hivatalos Lapjában és a bank honlapján.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Az EKB válasza az Európai Bizottságnak az anticiklikus tőkepufferről szóló konzultációjára

A Kormányzótanács 2011. január 13-án jóváhagyta az EKB-nak az anticiklikus tőkepufferről folytatott nyilvános európai bizottsági konzultációval kapcsolatos állásfoglalását. Az EKB válaszában arra szólít fel, hogy amellett hogy hathatós makroprudenciális politikai eszközre van szükség, az egész unióban következetesen kell megvalósítani, hogy a nemzetközileg aktív bankok esélyegyenlősége biztosítva legyen. A válasz az EKB weboldalán olvasható.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Vélemény az írországi hitelintézetek vészhelyzeti stabilizációjáról

A Kormányzótanács 2010. december 17-én az ír pénzügyminiszter kérésére véleményt adott (CON/2010/92), amely az EKB weboldalán olvasható.

Vélemény a svédországi bankoknak és más intézményeknek történő kormányzati garancianyújtásról, és az állami újratőkésítési rendszer meghosszabbításáról

A Kormányzótanács 2010. december 20-án a svéd pénzügyminisztérium kérésére véleményt adott (CON/2010/93), amely az EKB weboldalán olvasható.

Vélemény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről és elnökének jogalkotási hatásköreiről

A Kormányzótanács 2010. december 21-én a Magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kérésére véleményt adott (CON/2010/94), amely az EKB weboldalán olvasható.

Vélemény az Európai Bizottság határozatának hatálya alatt álló lengyel pénzügyi intézményeknek államkincstári támogatás nyújtásáról és újratőkésítési intézkedésekről

A Kormányzótanács 2010. december 21-én a lengyel pénzügyminiszter kérésére véleményt adott (CON/2010/95), amely az EKB weboldalán olvasható.

Vélemény a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, központi szerződő felekről és kereskedési adattárakról

A Kormányzótanács az Európai Unió Tanácsának kérésére 2011. január 13-án véleményt adott (CON/2011/1). A vélemény hamarosan megjelenik az EU Hivatalos Lapjában és a bank honlapján.

Statisztika

Határozat a bizalmas adatoknak a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretében történő továbbításáról

A Kormányzótanács 2010. december 27-én elfogadta a fenti határozatot (EKB/2010/33), amely meghatározza azoknak az adatoknak a formátumát, biztonságát és bizalmas kezelését, valamint eljárásait, amelyeket az EKB és a nemzeti központi bankok a Bizottságtól kapnak, továbbá amelyeket a nemzeti központi bankok a nemzeti statisztikai intézeteknek átadnak. A határozat az EU Hivatalos Lapjában jelent meg, és az EKB weboldalán is olvasható.

Nemzetközi és európai szintű együttműködés

Műszaki segítségnyújtási program a Szerb Nemzeti Bank részére

2010. december 17-én a Kormányzótanács engedélyezte, hogy az eurorendszer a Szerb Nemzeti Bank részére műszaki segítségnyújtási programot indítson. Az EKB mellett a KBER 21 nemzeti központi bankjának bevonásával folyó kétéves program arra irányul, hogy megerősítse a Szerb Nemzeti Bank intézményi funkcióját, és közelebb juttassa a KBER irányadó követelményeinek teljesítéséhez. Az EKB weboldalán erről a későbbiekben további tájékoztatás jelenik meg.

Szervezetirányítási rendszer

Szervezeti változás

A Kormányzótanács 2010. december 29-én tudomásul vette, hogy az Európai Rendszerkockázati Testületnek (ERKT) az addig az Általános Pénzügyi Stabilitási Igazgatóság részeként működő előkészítő titkársága ERKT-Titkárság néven az EKB új szervezeti egységévé alakult, amely az elnöknek számol be. A változás hatályba lépésének időpontja 2011. január 1.

A Pénzügyi Stabilitási Bizottság felállítása, megbízatása

A Kormányzótanács 2011. január 13-án jóváhagyta a Pénzügyi Stabilitási Bizottság (FSC) megbízatását. Az eurorendszerhez, illetve a KBER-hez tartozó bizottság a Kormányzótanácsot segíti a pénzügyi stabilitáshoz kapcsolódó európai központi banki feladatok ellátásában. (Az FSC a Bankfelügyeleti Bizottság helyét veszi át, amelyet a Kormányzótanács az ERKT hivatalos megalapítására tekintettel feloszlatott.) Az új felállással elkerülhető lesz, hogy átfedés legyen az FSC-nek és az ERKT szakmai tanácsadó bizottságának hatáskörei között. Az FSC megbízatása ugyanannyi időre szól, mint az eurorendszer, illetve a KBER többi bizottságáé, és 2013 augusztusának végén jár le.

Az Eesti Pank eurorendszerbe való belépésére vonatkozó EKB-határozat

A Kormányzótanács 2010. december 31-én elfogadta az Európai Központi Bank tőkéjének az Eesti Pank általi befizetéséről, az Eesti Pank devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek az Európai Központi Bank számára történő átadásáról, valamint az Eesti Panknak az Európai Központi Bank tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulásáról szóló határozatot (EKB/2010/34). A határozat hamarosan megjelenik az EU Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán.

Az Eesti Panknak a KBER alapokmánya 30.3 cikke szerinti követeléséről szóló megállapodás

Az EKB és az Eesti Pank 2010. december 31-án megállapodást kötött az Eesti Panknak a KBER alapokmánya 30.3 cikke értelmében az Európai Központi Bankkal szemben fennálló követeléséről. A megállapodás hamarosan megjelenik az EU Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán.

Bankjegy- és érmekibocsátás

A bankjegyek újra forgalomba hozatalának feltételrendszeréről szóló éves jelentés

A Kormányzótanács 2010. december 27-én megállapította, hogy 2010 során további előrelépés történt a bankjegyek újra forgalomba hozatalára vonatkozó feltételrendszer megvalósításában. A feltételrendszert 2011. január 1-jén az eurobankjegyek valódiságának és alkalmasságának ellenőrzéséről és újra forgalomba hozataláról szóló EKB-határozat (EKB/2010/14) váltotta fel. A tanács továbbá úgy határozott, hogy a nemzeti központi bankok a jövőben is készítsenek éves helyzetjelentést, amelyben nyomon követik az egyes tagállamok országos jogi feltételrendszereit és az újra forgalomba hozatal helyzetét.

Határozat a 2010. évi érmekibocsátás mennyiségéről szóló EKB/2009/25 határozat módosításáról

A Kormányzótanács 2010. december 22-én elfogadta a 2010. évi érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló EKB/2009/25 határozat módosításáról szóló határozatot (EKB/2010/32). A határozat az EU Hivatalos Lapjában jelent meg, és az EKB weboldalán is olvasható.

Médiakapcsolatok