Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Betalingssystemen en Marktinfrastructuur

Tarievenstelsel en verschillende manieren van deelname aan TARGET2

Op 20 juli 2006 heeft de Raad van Bestuur, na uitgebreid overleg met de banksector en op basis van geactualiseerde informatie aangaande het geschatte aantal transacties bij het begin van TARGET2, het tarievenstelsel voor TARGET2 licht gewijzigd. Een mededeling waarin de wijzigingen en de verschillende manieren van deelname aan TARGET2 worden uitgelegd is samen met een persbericht op 21 juli 2006 gepubliceerd op de website van de ECB.

TARGET2 en de interactie met effectenafwikkelingssystemen

Op 6 juli 2006 heeft de Raad van Bestuur besloten verder onderzoek te verrichten, in samenwerking met centrale effectenbewaarinstellingen en andere marktdeelnemers, naar het opzetten van een nieuwe dienstverlening – die wellicht TARGET2-Securities [TARGET2-Effecten] zou kunnen komen te heten – ten aanzien van effectenafwikkeling in het eurogebied. Een persbericht hierover is op 7 juli 2006 gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de Cypriotische voorbereidingen op de invoering van de euro

Op 28 juni 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Cypriotische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van de statuten van de Central Bank of Cyprus ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2006/33). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Belgische wetgeving betreffende directe deelname aan effectenafwikkelingssystemen

Op 5 juli 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een verlenging van de lijst van directe deelnemers in effectenafwikkelingssystemen (CON/2006/34). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake het Pericles-programma van de EU

Op 5 juli 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de EU-Raad, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een wijziging en uitbreiding van het actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma “Pericles”) (CON/2006/35). Het Advies is op 14 juli 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de omrekeningskoers tussen de euro en de Sloveense tolar

Op 6 juli 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de EU-Raad, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de omrekeningskoers tussen de euro en de Sloveense tolar en inzake andere voor de invoering van de euro in Slovenië vereiste maatregelen (CON/2006/36). Het Advies is op 14 juli 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de Cypriotische Centrale Bewaarinstelling en het Centrale Effectenregister

Op 11 juli 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Cypriotische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van het wettelijk kader betreffende de Centrale Bewaarinstelling en het Centrale Effectenregister (CON/2006/37). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankbiljetten

Overgangsregeling met betrekking tot het recirculeren van eurobankbiljetten

Op 14 juli 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een overgangsregeling voor de implementatie van het kader voor het recirculeren van eurobankbiljetten in de nieuwe deelnemende lidstaten. Het desbetreffende document zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Richtsnoer betreffende bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten en euromunten

Op 14 juli 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer inzake bepaalde voorbereidingen voor de omschakeling naar de chartale euro en inzake bevoorrading vooraf en verdere bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten en muntstukken buiten het eurogebied (ECB/2006/9). Het Richtsnoer zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Corporate governance

Deelname van Banka Slovenije aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur

Op 6 juli 2006 heeft de Raad van Bestuur besloten de President van de Banka Slovenije uit te nodigen als waarnemer bij zijn vergaderingen en waarnemerstatus te verlenen aan deskundigen van de Banka Slovenije in alle ESCB/Eurosysteem-Comités en de substructuren daarvan wanneer deze bijeenkomen in Eurosysteem-samenstelling. Deze beslissing werd met onmiddellijke ingang van kracht na het op 11 juli 2006 door de EU-Raad genomen besluit betreffende de opheffing van de derogatiestatus voor Slovenië.

Contactpersonen voor de media