Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGET 2:n hinnoittelujärjestelmä ja eri osallistumistavat

EKP:n neuvosto päätti 20.7.2006 muuttaa hienokseltaan TARGET 2:n hinnoittelujärjestelmää pankkialan edustajien kanssa käymiensä perusteellisten keskustelujen jälkeen ja TARGET 2:n alkuvaiheen maksuliikennettä koskevien päivitettyjen arvioiden pohjalta. Aihetta koskeva tiedonanto, jossa selitetään muutokset ja eri tavat osallistua TARGET 2:een, julkaistiin yhdessä lehdistötiedotteen kanssa EKP:n verkkosivuilla 21.7.2006.

TARGET 2 ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmät

EKP:n neuvosto päätti 6.7.2006 kartoittaa yhteistyössä arvopaperikeskusten ja muiden markkinaosapuolten kanssa laajemmin mahdollisuuksia perustaa euroalueelle arvopaperiselvitystä varten uusi palvelu – arvopaperikaupan TARGET 2. Aiheesta julkaistiin lehdistötiedote EKP:n verkkosivuilla 7.7.2006.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Kyproksen valmistautumisesta euron käyttöönottoon

EKP:n neuvosto antoi 28.6.2006 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Central Bank of Cyprusin perussäännön muuttamisesta euron käyttöönottoa valmisteltaessa (CON/2006/33). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto suoraa osallistumista arvopaperikaupan selvitysjärjestelmiin koskevasta lainsäädännöstä Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 5.7.2006 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon arvopaperikaupan selvitysjärjestelmiin suoraan osallistuvia osapuolia koskevan luettelon laajentamisesta (CON/2006/34). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto EU:n Perikles-ohjelmasta

EKP:n neuvosto antoi 5.7.2006 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä koskevan ohjelman (Perikles-ohjelma) muutoksesta ja voimassaolon jatkamisesta (CON/2006/35). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 14.7.2006, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto euron ja Slovenian tolarin välisestä muuntokurssista

EKP:n neuvosto antoi 6.7.2006 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon euron ja Slovenian tolarin välisestä muuntokurssista ja muista tarpeellisista toimenpiteistä euron käyttöönottamiseksi Sloveniassa (CON/2006/36). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 14.7.2006, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Kyproksen arvopapereiden säilyttämis- ja rekisteröintikeskuksesta

EKP:n neuvosto antoi 11.7.2006 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon arvopapereiden säilyttämis- ja rekisteröintikeskusta koskevaan lainsäädäntöön tehtävistä muutoksista (CON/2006/37). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Setelit

Siirtymäkausijärjestely eurosetelien kiertoon palauttamista varten

EKP:n neuvosto hyväksyi 14.7.2006 siirtymäkausijärjestelyn, joka koskee setelien kiertoon palauttamista varten laaditun toimintamallin soveltamista uusissa eurojärjestelmään osallistuvissa jäsenvaltioissa. Asiakirja julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suuntaviivat euroseteleiden ja -kolikoiden ennakkojakelusta

EKP:n neuvosto antoi 14.7.2006 suuntaviivat valmisteluista käteiseuron käyttöönottamiseksi ja euroseteleiden ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelusta euroalueen ulkopuolella (EKP/2006/9). Suuntaviivat julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

Slovenian keskuspankin osallistuminen EKP:n neuvoston kokouksiin

EKP:n neuvosto päätti 6.7.2006, että Slovenian keskuspankin pääjohtaja voi osallistua tarkkailijana EKP:n neuvoston kokouksiin ja että Slovenian keskuspankin asiantuntijat voivat osallistua tarkkailijoina kaikkien EKPJ:n/eurojärjestelmän komiteoiden ja niiden työryhmien toimintaan niiden kokoontuessa eurojärjestelmän kokoonpanossa. Päätös tuli voimaan välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan unionin neuvosto oli 11.7.2006 tehnyt päätöksen Sloveniaa koskevan poikkeuksen kumoamisesta.

Yhteyshenkilöt