Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Monetair beleid

Naleving door centrale banken van de verbodsbepalingen betreffende monetaire financiering en bevoorrechte toegang

Op 16 maart 2006 heeft de Raad van Bestuur, in overeenstemming met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, dat de ECB belast met de taak te controleren of centrale banken de verbodsbepalingen in Artikel 101 en 102 en de aanverwante Verordeningen naleven, zijn goedkeuring gehecht aan het verslag voor het jaar 2005. Nadere informatie hieromtrent zal worden opgenomen in een aparte paragraaf van het ECB Jaarverslag 2005 dat op 25 april 2006 wordt gepubliceerd.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies betreffende de Hongaarse regelgeving voor clearing houses

Op 20 februari 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de algemene voorwaarden en interne regelingen van clearing houses voor kredietinstellingen (CON/2006/7). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de intrekking van wetgeving betreffende het Europees Monetair Stelsel

Op 21 februari 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de EU-Raad, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de intrekking van achterhaalde wetgeving betreffende het Europees Monetair Stelsel (CON/2006/8). Het Advies is op 28 februari 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende Cypriotische wetgeving aangaande effecten

Op 22 februari 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Cypriotische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van het wettelijk kader betreffende de Centrale Bewaarinstelling en het Centrale Effectenregister (CON/2006/9). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende de Maltese voorbereidingen voor de invoering van de euro

Op 23 februari 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Bank of Malta/Bank Ċentrali ta’ Malta, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het juridische kader voor de aanneming van de euro (CON/2006/10). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende de Letse reserveverplichtingen

Op 23 februari 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Latvijas Banka, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het verbreden van de grondslag voor de vereisten betreffende minimumreserves en de invoering van gedifferentieerde reserveratio's (CON/2006/11). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende Gemeenschapswetgeving aangaande gegevens over nationale rekeningen

Op 24 februari 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de EU-Raad, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de herziening van het ESR95-programma wat de indiening van gegevens van de nationale rekeningen betreft (CON/2006/12). Het Advies is op 7 maart 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende wetgeving aangaande het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen

Op 27 februari 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de EU-Raad, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de dekking in de tijd van de verzameling van prijzen aangaande het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (CON/2006/13). Het Advies is op 7 maart 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende betreffende de benoeming van een lid van de Directie

Op 2 maart 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de EU-Raad, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2006/14). Het Advies is op 10 maart 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende de integratie van het toezicht in Polen

Op 9 maart 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de integratie van het toezicht op de bancaire sector, kapitaalmarkten, verzekerings- en pensioenfondsensector (CON/2006/15). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende Litouwse wetgeving aangaande effecten

Op 10 maart 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het verschaffen van een rechtsgrondslag voor Lietuvos bankas om toe te treden tot het Correspondentenmodel voor centrale banken (CON/2006/16). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende de Sloveense voorbereidingen op de invoering van de euro

Op 13 maart 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van de statuten van Banka Slovenije ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2006/17). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

De Jaarrekening van de ECB over 2005

Op 16 maart 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de door accountants gecontroleerde Jaarrekening van de ECB voor het begrotingsjaar 2005. De Jaarrekening, vergezeld van een bijbehorend persbericht, zijn op 16 maart 2006 gepubliceerd op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media