Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Rahapolitiikka

Julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta sekä erityisoikeuksia koskevien kieltojen noudattaminen

Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa EKP:lle annetaan tehtäväksi valvoa, että keskuspankit noudattavat artikloihin 101 ja 102 sekä niihin liittyviin asetuksiin kirjattuja kieltoja. Tämän tehtävän täyttämiseksi EKP:n neuvosto hyväksyi 16.3.2006 vuotta 2005 koskevan raportin. Lisätietoa saa EKP:n vuoden 2005 vuosikertomuksesta, joka julkaistaan 25.4.2006.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto clearingyhteisöistä Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 20.2.2006 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon clearingyhteisöjen yleisistä ehdoista ja sisäisistä säännöistä luottolaitoksille (CON/2006/7). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Euroopan valuuttajärjestelmää koskevan lainsäädännön kumoamisesta

EKP:n neuvosto antoi 21.2.2006 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon Euroopan valuuttajärjestelmää koskevan vanhentuneen lainsäädännön kumoamisesta (CON/2006/8). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 28.2.2006, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Kyproksen arvopaperilainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 22.2.2006 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon arvopapereiden säilyttämis- ja rekisteröintikeskusta koskevaan lainsäädäntöön tehtävistä muutoksista (CON/2006/9). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Maltan valmistautumisesta euron käyttöönottoon

EKP:n neuvosto antoi 23.2.2006 Maltan keskuspankin pyynnöstä lausunnon lainsäädännöstä euron käyttöönottoa varten (CON/2006/10). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto vähimmäisvarantovaatimuksista Latviassa

EKP:n neuvosto antoi 23.2.2006 Latvian keskuspankin pyynnöstä lausunnon vähimmäisvarantovelvoitetta koskevan varantopohjan laajentamisesta ja erisuuruisten velvoiteprosenttien käyttöönotosta (CON/2006/11). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto kansantalouden tilinpidon tietoja koskevasta yhteisön lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 24.2.2006 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon kansantalouden tilinpidon tietojen toimittamista koskevan ohjelman EKT95 muuttamisesta (CON/2006/12). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 7.3.2006, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto yhdenmukaista kuluttajahintaindeksiä koskevasta yhteisön lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 27.2.2006 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) hintatietojen keruun ajallisesta kattavuudesta (CON/2006/13). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 7.3.2006, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto johtokunnan jäsenen nimittämisestä

EKP:n neuvosto antoi 2.3.2006 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämisestä (CON/2006/14). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 10.3.2006, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto valvonnan yhdentymisestä Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 9.3.2006 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon pankkeja, pääomamarkkinoita, vakuutusta ja eläkerahastoja koskevan valvonnan yhdentymisestä (CON/2006/15). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Liettuan arvopaperilainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 10.3.2006 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon oikeudellisen perustan luomisesta Lietuvos bankasille kirjeenvaihtajakeskuspankkimalliin liittymiseksi (CON/2006/16). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Slovenian valmistautumisesta euron käyttöönottoon

EKP:n neuvosto antoi 13.3.2006 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Banka Slovenijen sääntöihin tehtävistä muutoksista valmisteltaessa euron käyttöönottoa (CON/2006/17). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n tilinpäätös 2005

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.3.2006 EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen vuodelta 2005. Tilinpäätös ja siihen liittyvä lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 16.3.2006.

Yhteyshenkilöt