Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 21 noiembrie 2008

25 noiembrie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 21 noiembrie 2008, scăderea de 57 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la 27 septembrie 2004) şi vânzării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 25,9 miliarde EUR, până la 340,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD. Joi, 20 noiembrie 2008, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 101,9 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 52,3 miliarde USD, cu scadenţa la 28 de zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune reversibilă suplimentară de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 60,6 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 72,5 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Tot joi, 20 noiembrie 2008, o operaţiune de swap valutar EUR/USD în valoare de 22,6 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 4,8 miliarde USD, cu scadenţa la 28 zile, a fost decontată. De asemenea, o operaţiune suplimentară de swap valutar EUR/USD în valoare de 1 miliard USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 0,9 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Aceste două operaţiuni de swap valutar nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Toate operaţiunile în USD au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre Banca Centrală Europeană (BCE) şi Rezervele Federale ale SUA. Miercuri, 19 noiembrie 2008, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 15,2 miliarde CHF a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 17,9 miliarde CHF, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Vineri, 21 noiembrie 2008, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 0,7 miliarde CHF, cu scadenţa la 84 de zile, a fost decontată. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Banca Naţională a Elveţiei şi nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au crescut cu 0,6 miliarde EUR, până la 119,3 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 1,9 miliarde EUR, până la 726,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 28,9 miliarde EUR, până la 106,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 57,6 miliarde EUR, până la 579,3 miliarde EUR. Miercuri, 19 noiembrie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 334,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 338 de miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,9 miliarde EUR (faţă de 2,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 224,2 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 163,8 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 75,3 miliarde EUR, până la 204,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 220 126 −57
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 163 037 2 807
2.1 Creanţe asupra FMI 11 721 −29
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 151 316 2 836
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 198 446 −29 066
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 10 707 −849
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 10 707 −849
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 803 487 2 776
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 338 720 3 536
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 462 836 1
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 892 −762
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 38 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 44 149 561
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 119 349 554
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 491 49
9 Alte active 377 190 −1 514
Total active 1 973 981 −24 738
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 726 683 −1 871
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 429 106 −14 937
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 204 905 −75 267
2.2 Facilitatea de depozit 224 193 60 351
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 8 −21
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 142 −104
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 120 054 30 678
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 106 632 28 935
5.2 Alte angajamente 13 422 1 743
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 268 851 −37 325
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro −1 575 −184
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 799 −201
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 799 −201
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 384 0
10 Alte pasive 168 168 −795
11 Conturi de reevaluare 168 685 0
12 Capital şi rezerve 71 686 2
Total pasive 1 973 981 −24 738
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media