Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 21. november 2008

25. november 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

21. novembril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 57 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 25,9 miljardi euro võrra 340,9 miljardi euroni. Neljapäeval, 20. novembril 2008 möödus 101,9 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördtehingu tähtaeg ning teostati uus tehing väärtusega 52,3 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 28 päeva. Samal päeval möödus veel ühe, 60,6 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördtehingu tähtaeg ning teostati uus tehing väärtusega 72,5 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Neljapäeval, 20. novembril 2008 möödus ka 22,6 miljardi USA dollari suuruse euro ja USA dollari vahel teostatud valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 4,8 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 28 päeva. Lisaks möödus samal päeval 1 miljardi USA dollari suuruse euro ja USA dollari vahel teostatud valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ja teostati uus operatsioon väärtusega 0,9 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Need kaks operatsiooni ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Eurosüsteem teostas kõik USA dollarites nomineeritud operatsioonid seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing). Kolmapäeval, 19. novembril 2008 möödus 15,2 miljardi Šveitsi frangi suuruse euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 17,9 miljardit Šveitsi franki ja tähtajaga seitse päeva. Reedel, 21. novembril 2008 teostati 0,7 miljardi Šveitsi frangi suurune euro ja Šveitsi frangi vaheline valuutavahetusoperatsioon tähtajaga 84 päeva. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja Šveitsi Rahvuspanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing) ning see ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,6 miljardi euro võrra 119,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,9 miljardi euro võrra 726,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 28,9 miljardi euro võrra 106,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 57,6 miljardi euro võrra 579,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 19. novembril 2008 möödus 334,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 338 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2,7 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 224,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 163,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 75,3 miljardi euro võrra 204,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 220 126 −57
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 163 037 2 807
2.1 Nõuded RVFle 11 721 −29
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 151 316 2 836
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 198 446 −29 066
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 10 707 −849
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 707 −849
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 803 487 2 776
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 338 720 3 536
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 462 836 1
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 892 −762
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 38 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 44 149 561
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 119 349 554
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 491 49
9 Muud varad 377 190 −1 514
Varad kokku 1 973 981 −24 738
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 726 683 −1 871
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 429 106 −14 937
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 204 905 −75 267
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 224 193 60 351
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 8 −21
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 142 −104
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 120 054 30 678
5.1 Valitsussektor 106 632 28 935
5.2 Muud kohustused 13 422 1 743
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 268 851 −37 325
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees −1 575 −184
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 799 −201
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 799 −201
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 384 0
10 Muud kohustused 168 168 −795
11 Ümberhindluskontod 168 685 0
12 Kapital ja reservid 71 686 2
Kohustused kokku 1 973 981 −24 738
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid