Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 21.11.2008

25.11.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 21.11.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 57 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 25,9 miljardilla eurolla 340,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 20.11.2008 erääntyi 101,9 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 52,3 miljardin dollarin operaatio. Uuden operaation maturiteetti on 28 päivää. Samana päivänä erääntyi myös 60,6 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio ja suoritettiin uusi, 72,5 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Niin ikään torstaina 20.11.2008 erääntyi 22,6 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttaswap-operaatio euron ja Yhdysvaltain dollarin välillä ja suoritettiin uusi, 4,8 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 28 päivää. Samoin erääntyi 1 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttaswap-operaatio euron ja Yhdysvaltain dollarin välillä ja suoritettiin uusi, 0,9 miljardin dollarin operaatio. Tämän operaation maturiteetti on 7 päivää. Valuuttaswap-operaatioilla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Kaikki eurojärjestelmän toteuttamat Yhdysvaltain dollarin määräiset operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken. Keskiviikkona 19.11.2008 erääntyi 15,2 miljardin Sveitsin frangin valuuttaswap-operaatio euron ja Sveitsin frangin välillä ja suoritettiin uusi, 17,9 miljardin frangin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Perjantaina 21.11.2008 suoritettiin 0,7 miljardin Sveitsin frangin valuuttaswap-operaatio euron ja Sveitsin frangin välillä. Operaation maturiteetti on 84 päivää. Nämä eurojärjestelmän toteuttamat operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä niillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,6 miljardilla eurolla 119,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,9 miljardilla eurolla 726,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 28,9 miljardilla eurolla 106,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 57,6 miljardilla eurolla 579,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 19.11.2008 erääntyi 334,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 338 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2,7 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 224,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 163,8 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 75,3 miljardilla eurolla 204,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 220 126 −57
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 163 037 2 807
2.1 Saamiset IMF:ltä 11 721 −29
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 151 316 2 836
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 198 446 −29 066
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 707 −849
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 707 −849
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 803 487 2 776
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 338 720 3 536
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 462 836 1
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 892 −762
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 38 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 44 149 561
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 119 349 554
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 491 49
9 Muut saamiset 377 190 −1 514
Vastaavaa yhteensä 1 973 981 −24 738
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 726 683 −1 871
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 429 106 −14 937
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 204 905 −75 267
2.2 Talletusmahdollisuus 224 193 60 351
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 8 −21
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 142 −104
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 120 054 30 678
5.1 Julkisyhteisöt 106 632 28 935
5.2 Muut 13 422 1 743
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 268 851 −37 325
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle −1 575 −184
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 799 −201
8.1 Talletukset ja muut velat 16 799 −201
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 384 0
10 Muut velat 168 168 −795
11 Arvonmuutostilit 168 685 0
12 Pääoma ja rahastot 71 686 2
Vastattavaa yhteensä 1 973 981 −24 738
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle