Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. lapkričio 21 d.

2008 m. lapkričio 25 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. lapkričio 21 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 57 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso monetų grynojo pardavimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 25,9 mlrd. eurų – iki 340,9 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais. Ketvirtadienį, 2008 m. lapkričio 20 d., baigėsi 101,9 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 52,3 mlrd. JAV dolerių vertės 28 d. trukmės sandoris. Tą pačią dieną baigėsi dar vieno 60,6 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 72,5 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės sandoris. Tą patį ketvirtadienį, 2008 m. lapkričio 20 d., baigėsi 22,6 mlrd. JAV dolerių vertės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta dar viena 4,8 mlrd. JAV dolerių vertės 28 dienų trukmės operacija. Taip pat baigėsi dar vienos 1 mlrd. JAV dolerių vertės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 0,9 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės operacija. Šios dvi valiutų apsikeitimo operacijos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Visus sandorius JAV doleriais Eurosistema atliko pagal Europos centinio banko (ECB) ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Trečiadienį, 2008 m. lapkričio 19 d., baigėsi 15,2 mlrd. Šveicarijos frankų vertės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 17,9 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės operacija. Penktadienį, 2008 m. lapkričio 21 d., buvo atlikta 0,7 mlrd. Šveicarijos frankų vertės 84 dienų trukmės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Jos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 119,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 726,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 28,9 mlrd. eurų – iki 106,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 57,6 mlrd. eurų – iki 579,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. lapkričio 19 d., baigėsi 334,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 338 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,9 mlrd. eurų (palyginti su 2,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 224,2 mlrd. eurų (palyginti su 163,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 75,3 mlrd. eurų – iki 204,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 220 126 −57
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 163 037 2 807
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 11 721 −29
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 151 316 2 836
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 198 446 −29 066
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 707 −849
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 707 −849
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 803 487 2 776
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 338 720 3 536
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 462 836 1
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 892 −762
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 38 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 44 149 561
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 119 349 554
8 Valdžios skola eurais 37 491 49
9 Kitas turtas 377 190 −1 514
Visas turtas 1 973 981 −24 738
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 726 683 −1 871
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 429 106 −14 937
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 204 905 −75 267
2.2 Indėlių galimybė 224 193 60 351
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 8 −21
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 142 −104
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 120 054 30 678
5.1 Valdžiai 106 632 28 935
5.2 Kiti įsipareigojimai 13 422 1 743
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 268 851 −37 325
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta −1 575 −184
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 799 −201
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 799 −201
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 384 0
10 Kiti įsipareigojimai 168 168 −795
11 Perkainojimo sąskaitos 168 685 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 686 2
Visi įsipareigojimai 1 973 981 −24 738
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai