Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. spalio 31 d.

2008 m. lapkričio 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. spalio 31 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 2 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pardavimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,3 mlrd. eurų – iki 338,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais. Ketvirtadienį, 2008 m. spalio 30 d., baigėsi 68 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 92,1 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės sandoris. Tą pačią dieną baigėsi 3,9 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 14,5 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės operacija. Ši valiutų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Visus sandorius JAV doleriais Eurosistema atliko pagal Europos centinio banko (ECB) ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Trečiadienį, 2008 m. spalio 29 d., baigėsi 22,3 mlrd. Šveicarijos frankų vertės likvidumo didinimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 18,8 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės operacija. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ji neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 116,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,6 mlrd. eurų – iki 727,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24,9 mlrd. eurų – iki 95,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,5 mlrd. eurų – iki 560,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. spalio 29 d., baigėsi 305,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 325,1 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. spalio 30 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 103,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 11,2 mlrd. eurų (palyginti su 14,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 279,4 mlrd. eurų (palyginti su 202,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 179,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 220 193 −2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 155 164 1 223
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 750 −71
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 145 414 1 294
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 205 828 6 968
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 232 −1 724
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 232 −1 724
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 839 593 72 362
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 326 565 20 614
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 501 789 54 602
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 11 230 −2 855
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 10 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 63 626 −419
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 116 915 573
8 Valdžios skola eurais 37 441 0
9 Kitas turtas 381 454 −5 698
Visas turtas 2 031 447 73 284
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 727 706 4 622
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 458 872 75 085
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 179 442 −1 735
2.2 Indėlių galimybė 279 365 76 807
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 64 13
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 208 −13
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 109 414 −28 308
5.1 Valdžiai 95 363 −24 895
5.2 Kiti įsipareigojimai 14 051 −3 413
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 303 381 19 802
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 680 608
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 706 278
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 706 278
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 384 0
10 Kiti įsipareigojimai 168 731 1 209
11 Perkainojimo sąskaitos 168 685 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 681 0
Visi įsipareigojimai 2 031 447 73 284
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai