Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.10.2008

4.11.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 31.10.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 2 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 7,3 miljardilla eurolla 338,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 30.10.2008 erääntyi 68 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 92,1 miljardin dollarin operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 7 päivää. Samana päivänä erääntyi 3,9 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttaswap-operaatio ja suoritettiin uusi, 14,5 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Kaikki eurojärjestelmän toteuttamat Yhdysvaltain dollarin määräiset operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken. Keskiviikkona 29.10.2008 erääntyi 22,3 miljardin Sveitsin frangin valuuttaswap-operaatio ja suoritettiin uusi, 18,8 miljardin frangin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä sillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,6 miljardilla eurolla 116,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,6 miljardilla eurolla 727,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 24,9 miljardilla eurolla 95,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 4,5 miljardilla eurolla 560,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 29.10.2008 erääntyi 305,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 325,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 30.10.2008 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 103,1 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 11,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 14,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 279,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 202,6 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 1,7 miljardilla eurolla 179,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 220 193 −2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 155 164 1 223
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 750 −71
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 145 414 1 294
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 205 828 6 968
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 11 232 −1 724
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 11 232 −1 724
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 839 593 72 362
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 326 565 20 614
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 501 789 54 602
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 11 230 −2 855
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 10 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 63 626 −419
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 116 915 573
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 441 0
9 Muut saamiset 381 454 −5 698
Vastaavaa yhteensä 2 031 447 73 284
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 727 706 4 622
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 458 872 75 085
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 179 442 −1 735
2.2 Talletusmahdollisuus 279 365 76 807
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 64 13
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 208 −13
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 109 414 −28 308
5.1 Julkisyhteisöt 95 363 −24 895
5.2 Muut 14 051 −3 413
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 303 381 19 802
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 680 608
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 706 278
8.1 Talletukset ja muut velat 16 706 278
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 384 0
10 Muut velat 168 731 1 209
11 Arvonmuutostilit 168 685 0
12 Pääoma ja rahastot 71 681 0
Vastattavaa yhteensä 2 031 447 73 284
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle