Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. október 31.

2008. november 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. október 31-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 2 millió eurós csökkenésének hátterében egyrészt az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás szerinti) aranyeladása, másrészt egy másik központi bank nettó értékű aranyérme-vásárlása áll.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek következtében 7,3 milliárd euróval 338,2 milliárd euróra emelkedett. 2008. október 30-án, csütörtökön lejárt egy 68 milliárd USA-dollár értékű, likviditásbővítő penziós művelet futamideje, és újabb művelet elszámolására került sor 92,1 milliárd dollár értékben, hét nap futamidővel. Ugyanezen a napon lejárt egy 3,9 milliárd USA-dollár értékű devizaswap-művelet futamideje, és újabb 14,5 milliárd dolláros műveletet számoltak el hétnapos lejárattal. A deviza swapügylet nem volt hatással az eurorendszer nettó devizapozíciójára. Az eurorendszer összes USA-dollárban denominált tranzakciója az Európai Központi Bank (EKB) és a Fed (Szövetségi Tartalékbankrendszer) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott. 2008. október 29-én, szerdán lejárt egy 22,3 milliárd CHF értékű devizaswap-művelet futamideje, és 18,8 milliárd CHF értékben újabb műveletet számoltak el, hétnapos lejárattal. A művelet, amelyet az eurorendszer az EKB és a Svájci Nemzeti Bank közötti ideiglenes, kölcsönös deviza megállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan végzett, nem volt hatással az eurorendszer devizában fennálló nettó pozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,6 milliárd euróval 116,9 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,6 milliárd euróval nőtt, 727,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 24,9 milliárd euróval csökkent, 95,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 4,5  milliárd euróval csökkent, 560,2 milliárd euróra. 2008. október 29-én, szerdán lejárt egy 305,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 325,1 milliárd euro értékben. 2008.  október 30-án, csütörtökön egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet járt le, és újabb kihelyezésre került sor 103,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 11,2 milliárd euro volt (szemben az előző heti 14,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 279,4 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 202,6 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 1,7 milliárd euróval 179,4 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 220 193 −2
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 155 164 1 223
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 750 −71
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 145 414 1 294
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 205 828 6 968
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 11 232 −1 724
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 11 232 −1 724
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 839 593 72 362
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 326 565 20 614
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 501 789 54 602
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 11 230 −2 855
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 10 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 63 626 −419
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 116 915 573
8 Euróban denominált államadósság 37 441 0
9 Egyéb eszközök 381 454 −5 698
Eszközök összesen 2 031 447 73 284
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 727 706 4 622
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 458 872 75 085
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 179 442 −1 735
2.2 Betéti rendelkezésre állás 279 365 76 807
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 64 13
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 208 −13
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 109 414 −28 308
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 95 363 −24 895
5.2 Egyéb kötelezettségek 14 051 −3 413
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 303 381 19 802
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 680 608
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 706 278
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 706 278
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 384 0
10 Egyéb kötelezettségek 168 731 1 209
11 Átértékelési számlák 168 685 0
12 Saját tőke 71 681 0
Források összesen 2 031 447 73 284
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok