Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 21 martie 2008

26 martie 2008

Observaţii introductive

Situaţia excepţională în care s-a aflat o bancă centrală din Eurosistem şi care a împiedicat-o pe aceasta să-şi prezinte bilanţul la datele de 7 martie 2008 şi 14 martie 2008 a persistat, ceea ce a făcut ca banca centrală respectivă să nu-şi poată prezenta bilanţul nici la data de 21 martie 2008. Prin urmare, situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului din această săptămână reflectă cele mai recente informaţii disponibile referitoare la bilanţ, care au fost oferite de banca centrală respectivă, şi anume situaţia financiară a acesteia la 29 februarie 2008.

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 21 martie 2008, scăderea de 55 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale care a intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,7 miliarde EUR, până la valoarea de 139,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au cifrat la 107,3 miliarde EUR (aproximativ la aceeaşi valoare ca şi în săptămâna precedentă). Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 7,1 miliarde EUR, până la nivelul de 665,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 9,4 miliarde EUR, până la 72,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 7,7 miliarde EUR, până la 483,6 miliarde EUR. Miercuri, 19 martie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 209,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 202 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 20 martie 2008, o operaţiune de reglaj fin destinată furnizării de lichidităţi în valoare de 15 miliarde EUR, cu scadenţa la data de 25 martie 2008, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,5 miliarde EUR (în săptămâna anterioară nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 0,2 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 9,4 miliarde EUR, până la 219,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 201 137 −55
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 139 399 251
2.1 Creanţe asupra FMI 9 027 52
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 130 372 199
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 288 854
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 843 0
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 843 0
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 484 635 8 171
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 201 734 −7 298
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 267 366 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 15 000 15 000
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 498 449
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 37 20
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 34 236 786
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 107 287 −4
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 640 0
9 Alte active 333 249 1 601
Total active 1 378 714 11 604
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 665 749 7 059
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 220 598 −8 856
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 219 593 −9 366
2.2 Facilitatea de depozit 727 500
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 278 10
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 216 2
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 80 715 9 715
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 72 947 9 400
5.2 Alte angajamente 7 768 315
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 36 796 695
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 517 932
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 802 −554
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 802 −554
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 311 0
10 Alte pasive 130 740 2 606
11 Conturi de reevaluare 147 666 0
12 Capital şi rezerve 70 604 5
Total pasive 1 378 714 11 604
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media