Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. kovo 21 d.

2008 m. kovo 26 d.

Įvadinės pastabos

Viename iš Eurosistemos centrinių bankų susidariusios ypatingos aplinkybės, dėl kurių šis bankas nepateikė savo 2008 m. kovo 7 d. ir 14 d. balanso, nepasikeitė, dėl to jis nepateikė ir savo 2008 m. kovo 21 d. balanso. Tad šios savaitės Eurosistemos konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje pateikiama naujausia turima minėtojo Eurosistemos nacionalinio centrinio banko pateikta informacija apie balansą, t. y. 2008 m. vasario 29 d. finansinė ataskaita.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. kovo 21 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 55 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 139,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) buvo 107,3 mlrd. eurų (beveik kaip ir praėjusią savaitę). Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,1 mlrd. eurų – iki 665,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,4 mlrd. eurų – iki 72,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,7 mlrd. eurų – iki 483,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. kovo 19 d., baigėsi 209,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 202 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. kovo 20 d., buvo atlikta likvidumo didinimo 15 mlrd. eurų vertės koreguojamoji operacija, kurios terminas sueina 2008 m. kovo 25 d.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,7 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,4 mlrd. eurų – iki 219,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 201 137 −55
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 139 399 251
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 027 52
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 130 372 199
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 288 854
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 843 0
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 843 0
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 484 635 8 171
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 201 734 −7 298
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 267 366 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 15 000 15 000
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 498 449
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 37 20
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 34 236 786
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 107 287 −4
8 Valdžios skola eurais 38 640 0
9 Kitas turtas 333 249 1 601
Visas turtas 1 378 714 11 604
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 665 749 7 059
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 220 598 −8 856
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 219 593 −9 366
2.2 Indėlių galimybė 727 500
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 278 10
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 216 2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 80 715 9 715
5.1 Valdžiai 72 947 9 400
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 768 315
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 36 796 695
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 517 932
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 802 −554
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 802 −554
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 311 0
10 Kiti įsipareigojimai 130 740 2 606
11 Perkainojimo sąskaitos 147 666 0
12 Kapitalas ir rezervai 70 604 5
Visi įsipareigojimai 1 378 714 11 604
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai