Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendsze összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. március 21.

2008. március 26.

Bevezető megjegyzések

Az eurorendszer egyik központi bankjában tapasztalt rendkívüli körülmények – amelyek következtében az érintett központi banknak nem állt módjában elkészíteni 2008. március 7-i és 14-i mérlegét – továbbra is fennállnak, ezért az említett központi bank 2008. március 21-i mérlege sem készült el. Következésképpen az eurorendszer e heti konszolidált pénzügyi kimutatása a szóban forgó központi bank esetében a rendelkezésre álló legújabb, azaz a 2008. február 29-i kimutatás szerinti adatokat tartalmazza.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. március 21-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 55 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,7 milliárd euróval nőtt, 139,1 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) az előző héthez képest gyakorlatilag nem változott, értéke 107,3 milliárd  euro volt. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 7,1 milliárd euróval nőtt, 665,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 9,4 milliárd euróval nőtt, 72,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 7,7 milliárd euróval emelkedett, 483,6 milliárd euróra. 2008. március 19-én, szerdán lejárt egy 209,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 202 milliárd euro értékben. 2008. március 20-án, csütörtökön 15 milliárd euro értékben likviditásbővítő finomhangoló műveltre került sor 2008. március 25-i lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,5 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 0,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 9,4 milliárd euróval csökkent, 219,6 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 201 137 −55
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 139 399 251
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 027 52
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 130 372 199
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 288 854
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 843 0
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 843 0
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 484 635 8 171
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 201 734 −7 298
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 267 366 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 15 000 15 000
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 498 449
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 37 20
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 34 236 786
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 107 287 −4
8 Euróban denominált államadósság 38 640 0
9 Egyéb eszközök 333 249 1 601
Eszközök összesen 1 378 714 11 604
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 665 749 7 059
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 220 598 −8 856
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 219 593 −9 366
2.2 Betéti rendelkezésre állás 727 500
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 278 10
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 216 2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 80 715 9 715
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 72 947 9 400
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 768 315
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 36 796 695
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 517 932
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 802 −554
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 802 −554
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 311 0
10 Egyéb kötelezettségek 130 740 2 606
11 Átértékelési számlák 147 666 0
12 Saját tőke 70 604 5
Források összesen 1 378 714 11 604
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok