Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. spalio 14 d.

2005 m. spalio 18 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. spalio 14 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 104 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 165,9 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 91,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 535,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 38,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,9 mlrd. eurų – iki 371 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. spalio 12 d., baigėsi 288 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas, ir buvo atlikta nauja 281 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) taip pat buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,2 mlrd. eurų pasinaudojimu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,3 mlrd. eurų – iki 150,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 149 680 −104
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 160 001 −1 313
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 19 430 5
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 140 571 −1 318
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 375 220
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 230 232
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 230 232
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 371 001 −7 011
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 280 999 −7 001
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 89 999 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 −10
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 249 −437
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 91 829 269
8 Valdžios skola eurais 40 753 0
9 Kitas turtas 136 233 499
Visas turtas 983 351 −7 645
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 535 363 −938
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 150 855 −3 439
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 150 839 −3 293
2.2 Indėlių galimybė 14 −148
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 153 1
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 46 370 −1 837
5.1 Valdžiai 38 580 −1 747
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 790 −90
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 10 797 150
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 331 91
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 266 −1 618
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 266 −1 618
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 885 0
10 Kiti įsipareigojimai 62 177 −56
11 Perkainojimo sąskaitos 103 749 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 405 1
Visi įsipareigojimai 983 351 −7 645
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai