Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 14. oktoober 2005

18. oktoober 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

14. oktoobril 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 104 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 165,9 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,3 miljardi euro võrra 91,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,9 miljardi euro võrra 535,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 1,7 miljardi euro võrra 38,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 6,9 miljardi euro võrra 371 miljardi euroni. Kolmapäeval, 12. oktoobril 2005 möödus 288 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 281 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,3 miljardi euro võrra 150,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 149 680 −104
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 160 001 −1 313
2.1 Nõuded RVFle 19 430 5
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 140 571 −1 318
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 375 220
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 230 232
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 230 232
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 371 001 −7 011
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 280 999 −7 001
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 89 999 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 −10
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 249 −437
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 91 829 269
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 753 0
9 Muud varad 136 233 499
Varad kokku 983 351 −7 645
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 535 363 −938
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 150 855 −3 439
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 150 839 −3 293
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 14 −148
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 153 1
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 46 370 −1 837
5.1 Valitsussektor 38 580 −1 747
5.2 Muud kohustused 7 790 −90
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 10 797 150
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 331 91
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 266 −1 618
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 266 −1 618
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 885 0
10 Muud kohustused 62 177 −56
11 Ümberhindluskontod 103 749 0
12 Kapital ja reservid 58 405 1
Kohustused kokku 983 351 −7 645
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid