Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 14.10.2005

18.10.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 14.10.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 104 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 165,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,3 miljardilla eurolla 91,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 0,9 miljardilla eurolla 535,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 1,7 miljardilla eurolla 38,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 6,9 miljardilla eurolla 371 miljardiin euroon. Keskiviikkona 12.10.2005 erääntyi 288 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 281 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännössä nollassa (eli lähes sama kuin edellisellä viikolla), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli sekin käytännössä nollassa (edellisellä viikolla määrä oli 0,2 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 3,3 miljardilla eurolla 150,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 149 680 −104
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 160 001 −1 313
2.1 Saamiset IMF:ltä 19 430 5
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 140 571 −1 318
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 375 220
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 230 232
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 230 232
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 371 001 −7 011
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 280 999 −7 001
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 89 999 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 −10
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 249 −437
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 91 829 269
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 753 0
9 Muut saamiset 136 233 499
Vastaavaa yhteensä 983 351 −7 645
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 535 363 −938
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 150 855 −3 439
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 150 839 −3 293
2.2 Talletusmahdollisuus 14 −148
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 153 1
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 46 370 −1 837
5.1 Julkisyhteisöt 38 580 −1 747
5.2 Muut 7 790 −90
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 797 150
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 331 91
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 266 −1 618
8.1 Talletukset ja muut velat 9 266 −1 618
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 885 0
10 Muut velat 62 177 −56
11 Arvonmuutostilit 103 749 0
12 Pääoma ja rahastot 58 405 1
Vastattavaa yhteensä 983 351 −7 645
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle