Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 14. říjnu 2005

18. října 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 14. října 2005 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 104 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,4 mld. EUR na 165,9 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 91,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,9 mld. EUR na 535,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 1,7 mld. EUR na 38,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 6,9 mld. EUR na 371 mld. EUR. Ve středu 12. října 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 288 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 281 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (dosáhla přibližně stejného objemu jako minulý týden) a také vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) prakticky nebyla využívána (narozdíl od předchozího týdne, kdy bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,2 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,3 mld. EUR na 150,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 149 680 −104
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 160 001 −1 313
2.1 Pohledávky za MMF 19 430 5
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 140 571 −1 318
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 375 220
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 230 232
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 230 232
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 371 001 −7 011
5.1 Hlavní refinanční operace 280 999 −7 001
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 89 999 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 −10
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 249 −437
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 91 829 269
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 753 0
9 Ostatní aktiva 136 233 499
Aktiva celkem 983 351 −7 645
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 535 363 −938
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 150 855 −3 439
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 150 839 −3 293
2.2 Vkladová facilita 14 −148
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 153 1
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 46 370 −1 837
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 38 580 −1 747
5.2 Ostatní závazky 7 790 −90
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 10 797 150
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 331 91
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 266 −1 618
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 266 −1 618
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 885 0
10 Ostatní pasiva 62 177 −56
11 Účty přecenění 103 749 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 405 1
Pasiva celkem 983 351 −7 645
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média