Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. október 14.

2005. október 18.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. október 14-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 104 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,4 milliárd euróval nőtt, 165,9 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,3 milliárd euróval emelkedett, 91,8 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,9 milliárd euróval csökkent, 535,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 1,7 milliárd euróval csökkent, 38,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 6,9 milliárd euróval csökkent, 371 milliárd euróra. 2005. október 12-én, szerdán lejárt egy 288 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor, 281 milliárd euro értékben.

Az előző héttel megközelítőleg azonos módon gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2. tétel) igénybevételére (szemben az előző heti 0,2 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 3,3 milliárd euróval csökkent, 150,8 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 149 680 −104
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 160 001 −1 313
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 19 430 5
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 140 571 −1 318
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 375 220
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 230 232
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 230 232
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 371 001 −7 011
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 280 999 −7 001
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 89 999 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 −10
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 249 −437
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 91 829 269
8 Euróban denominált államadósság 40 753 0
9 Egyéb eszközök 136 233 499
Eszközök összesen 983 351 −7 645
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 535 363 −938
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 150 855 −3 439
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 150 839 −3 293
2.2 Betéti rendelkezésre állás 14 −148
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 153 1
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 46 370 −1 837
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 38 580 −1 747
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 790 −90
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 10 797 150
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 331 91
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 266 −1 618
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 266 −1 618
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 885 0
10 Egyéb kötelezettségek 62 177 −56
11 Átértékelési számlák 103 749 0
12 Saját tőke 58 405 1
Források összesen 983 351 −7 645
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok