Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Globalizácia a revízia stratégie menovej politiky

V dôsledku globalizácie môžu mať udalosti z opačného konca sveta dosah na našu vlastnú ekonomiku. Globalizácia môže ovplyvniť vývoj cien, dotýka sa teda aj našej menovej politiky. Preto bola súčasťou revízie našej stratégie menovej politiky.

Prečo bola globalizácia súčasťou revízie stratégie menovej politiky?

Globalizácia môže ovplyvňovať ceny

Našou úlohou je udržiavať ceny stabilné. To si okrem iného vyžaduje poznať, ako funguje ekonomika. Od roku 2003, keď ECB naposledy uskutočnila revíziu stratégie svojej menovej politiky, sa však spôsob fungovania ekonomiky zásadne zmenil.

Jedným z faktorov, ktoré chod ekonomiky menia, je práve globalizácia. Tovar, peniaze a informácie sa dnes presúvajú oveľa rýchlejšie a ďalej ako kedysi. To uľahčuje obchodovanie. Produkty si dnes dokážeme objednať z ktoréhokoľvek miesta na svete jediným kliknutím a pošta nám ich v priebehu niekoľkých dní doručí až domov.

So zmenšovaním obchodných prekážok sa zvyšuje konkurencia medzi jednotlivými krajinami. Ak chcú firmy zostať na trhu, musia svoje ceny udržiavať na rovnakej úrovni, alebo ich zvyšovať len minimálne. To môže obmedzovať celkový rast cien tovarov a služieb, čiže infláciu.

Nové prostredie pre menovú politiku

Globalizácia tiež znamená, že vývoj na opačnom konci sveta sa môže prejaviť aj v eurozóne. To môže mať svoje výhody. Ak sa niektorej ekonomike darí, bude pravdepodobne nakupovať viac tovarov z iných ekonomík, čo podporí aj tamojšie podniky. Sú tu však aj nevýhody, napríklad rýchle šírenie kríz. Všetci sme boli svedkami toho, ako finančná kríza i nedávna pandémia veľmi rýchlo zasiahli rôzne ekonomiky. To sú len niektoré z dôvodov, pre ktoré Rada guvernérov v rámci revízie stratégie menovej politiky diskutovala aj o otázke globalizácie.

Pri usmerňovaní našej menovej politiky sa riadime tým, ako sa darí ekonomike. Je preto dôležité, aby sme mali prehľad o všetkých jej väzbách na iné ekonomiky. Z tohto dôvodu sa snažíme zdokonaliť naše analýzy, aby vo väčšej miere zohľadňovali globálnu povahu ekonomiky. Komplexnejšia analýza nám umožňuje prijímať lepšie podložené rozhodnutia, čím prispieva k udržiavaniu cenovej stability.

VIAC INFORMÁCIÍ
Vplyv globalizácie na stratégiu menovej politiky ECB
REVÍZIA STRATÉGIE
Máte záujem o viac informácií?