Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Globalizacja w kontekście przeglądu strategii

Globalizacja oznacza, że na naszą gospodarkę często oddziałują wydarzenia zachodzące na drugim końcu świata. Może to mieć wpływ na kształtowanie się cen, a zatem również – na naszą politykę pieniężną. Dlatego w ramach przeglądu strategii zajęliśmy się także kwestią globalizacji.

Dlaczego globalizacja wchodziła w zakres przeglądu strategii?

Globalizacja może wpływać na ceny

Naszym głównym zadaniem jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Żeby je dobrze wykonywać, musimy rozumieć, jak działa gospodarka. Jednak od ostatniego przeglądu strategii, który odbył się w 2003 roku, sposób funkcjonowania gospodarki bardzo się zmienił.

Jedną ze zmian jest globalizacja. Dziś towary, pieniądze i informacje przemieszczają się dużo szybciej niż kiedyś. To ułatwia wymianę handlową. Możemy teraz jednym kliknięciem kupować produkty z całego świata i już po kilku dniach odebrać w domu dostawę.

Wraz ze zmniejszaniem się barier handlowych wzmaga się konkurencja międzynarodowa. Żeby przetrwać na rynku, firmy muszą utrzymywać stałe ceny albo podwyższać je tylko minimalnie. To tłumi inflację, czyli tempo wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług.

Nowy widnokrąg polityki pieniężnej

Globalizacja oznacza także, że zdarzenia następujące na drugim końcu świata mogą wpływać na to, co dzieje się w strefie euro. Może to być korzystne. Gospodarka, która jest w dobrym stanie, prawdopodobnie będzie kupować więcej dóbr w innych krajach, wspierając w ten sposób działające tam firmy. Są też jednak skutki negatywne. Na przykład szybciej rozprzestrzeniają się kryzysy. Widzieliśmy, jak kryzys finansowy z roku 2008 oraz niedawny wybuch pandemii w bardzo krótkim czasie dotknęły różne gospodarki. To tylko część powodów, dla których Rada Prezesów w ramach przeglądu strategii rozważała proces globalizacji.

Dostosowujemy politykę pieniężną do bieżącej sytuacji gospodarczej. Dlatego musimy dobrze rozumieć, jak nasza gospodarka jest powiązana z innymi. Doskonalimy więc metody analizy, żeby lepiej uwzględniać globalny charakter gospodarki. Lepsza analiza pozwoli nam podejmować lepsze decyzje, czyli skuteczniej chronić stabilność cen.

WIĘCEJ INFORMACJI
Skutki globalizacji dla strategii polityki pieniężnej EBC
PRZEGLĄD STRATEGII
Chcesz wiedzieć więcej?