Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Η παγκοσμιοποίηση και η επανεξέταση της στρατηγικής

Παγκοσμιοποίηση σημαίνει ότι γεγονότα στην άλλη πλευρά του πλανήτη μπορούν να έχουν αντίκτυπο στη δική μας οικονομία. Η παγκοσμιοποίηση μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη των τιμών και επομένως ασκεί επίδραση και στη νομισματική πολιτική μας. Γι’ αυτό ακριβώς τη συμπεριλάβαμε στην επανεξέταση της στρατηγικής μας.

Γιατί συμπεριλάβαμε την παγκοσμιοποίηση στην επανεξέταση της στρατηγικής μας;

Η παγκοσμιοποίηση μπορεί να επηρεάσει τις τιμές

Το καθήκον μας είναι να διατηρούμε τις τιμές σταθερές. Για να το πετύχουμε πρέπει να κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία μας. Σήμερα όμως η οικονομία μας λειτουργεί πολύ διαφορετικά από ό,τι το 2003. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που η ΕΚΤ επανεξέτασε τη στρατηγική της.

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένας από τους παράγοντες που έχουν αλλάξει την οικονομία. Τα αγαθά, το χρήμα και οι πληροφορίες μπορούν τώρα να ταξιδεύουν πολύ γρηγορότερα και πολύ μακρύτερα από ό,τι άλλοτε. Αυτό διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές. Πλέον μπορούμε να παραγγέλνουμε προϊόντα από όλο τον κόσμο με το πάτημα ενός κουμπιού και να τα παραλαμβάνουμε στην πόρτα μας μέσα σε λίγες ημέρες.

Καθώς τα εμπόδια στον τομέα του εμπορίου είναι λιγότερα, ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί σε όλες τις χώρες. Για να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό, οι επιχειρήσεις είτε διατηρούν τις τιμές τους σταθερές είτε τις αυξάνουν ελάχιστα κάθε φορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται το συνολικό επίπεδο αύξησης των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών, δηλαδή ο πληθωρισμός.

Ένα νέο τοπίο για τη νομισματική πολιτική

Όταν αναφερόμαστε στην παγκοσμιοποίηση εννοούμε επίσης ότι γεγονότα στην άλλη πλευρά του πλανήτη μπορούν να επηρεάσουν τη ζώνη του ευρώ. Αυτό μπορεί να είναι καλό. Μια οικονομία με καλές επιδόσεις είναι πιθανό να αγοράζει περισσότερα αγαθά από ό,τι άλλες οικονομίες, πράγμα που σημαίνει ότι δίνεται ώθηση και στις επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως και αρνητικές πλευρές. Για παράδειγμα, οι κρίσεις μπορούν να εξαπλωθούν γρήγορα. Είδαμε πώς η χρηματοπιστωτική κρίση και η πρόσφατη πανδημία επηρέασαν τις διάφορες οικονομίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτοί είναι κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριέλαβε την παγκοσμιοποίηση στην επανεξέταση της στρατηγικής.

Προσαρμόζουμε τη νομισματική πολιτική μας ανάλογα με την κατάσταση της οικονομίας. Επομένως, πρέπει να καταλαβαίνουμε καλά όλους τους τρόπους με τους οποίους αυτή συνδέεται με τις άλλες οικονομίες. Γι’ αυτό προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε την ανάλυσή μας ώστε να λαμβάνουμε καλύτερα υπόψη τον παγκόσμιο χαρακτήρα της οικονομίας. Η καλύτερη ανάλυση οδηγεί σε καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις και αυτό μάς βοηθά να διατηρούμε τις τιμές σταθερές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στη στρατηγική νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;