Menu


Slovenčina

Ktoré časti týchto internetových stránok sú k dispozícii v slovenčine?

Tu získate prehľad o tom, čo Európska centrálna banka robí a ako funguje. Nájdete tu aj relevantné právne dokumenty vrátane stanovísk ECB.
Základné informácie o ECB

Táto sekcia obsahuje informácie o eurových bankovkách a ich ochranných prvkoch, ako aj o prechode na euro v jednotlivých krajinách.
€uro


Tieto sekcie sú k dispozícii len v angličtine, ale obsahujú rôzne publikácie a dokumenty v slovenčine.

Nastavenie jazyka

Available languages

Na viacjazyčných stránkach sa prepínač jazykov nachádza v pravom hornom rohu stránky.

Keď si vyberiete jazyk, uloží sa ako váš preferovaný a bude sa automaticky zobrazovať vedľa tlačidla hlavného jazyka.